takaisin

Hallitus esittää maankäyttö- ja rakennuslakiin muutoksia, joilla tuulivoimakaavoitusta sujuvoitettaisiin ja rantarakentamisen toimivaltaa siirrettäisiin ELY-keskuksilta kunnille.

Lakiehdotuksen mukaan tuulivoiman rakentamislupa voitaisiin vastedes myöntää suoraan yleiskaavan perusteella. Yleiskaavassa tulisi tällöin kiinnittää erityistä huomiota tuulivoimarakentamisen maisema- ja ympäristövaikutuksiin.

Rantarakentamisen poikkeuslupien ratkaisutoimivaltaa siirrettäisiin lakimuutoksella ELY-keskuksilta kunnille. Jatkossa kunnan viranomainen ratkaisisi poikkeusluvan kaavoittamattomalla alueella, kun kyseessä on olemassa olevan asuinrakennuksen korvaaminen tai laajentaminen. ELY-keskus ratkaisisi näillä alueilla edelleen poikkeusluvan, joka merkitsee kokonaan uuden rakennuspaikan ottamista käyttöön. Poikkeuslupa tarvitaan, jos rannalle aiotaan rakentaa ilman siihen oikeuttavaa kaavaa. Rantapoikkeustoimivaltaa koskeva esitys perustuu hallitusohjelmaan.

Lakimuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Katri Nuuja, ympäristöministeriö
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 0400 143 955,

10.9.2010