takaisin

Hallitus esittää, että ensi vuoden alusta alkaen uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoa avustettaisiin enintään 20 prosentin osuudella hyväksyttävistä kustannuksista.

Tuki kohdistetaan asuinrakennusten päälämmitysjärjestelmänä käytettävien maalämpö- ja ilmavesilämpöpumppujen käyttöönottoon sekä pellettilämmitykseen ja muihin puuperäisiin polttoaineisiin siirtymiseen. Myös erilaisia hybridiratkaisuja, joissa hyödynnetään useampaa vähäpäästöistä energiamuotoa, voidaan tukea. Tukea myönnetään lämmitystapamuutoksiin sähkö- ja öljylämmitteisiä taloja saneerattaessa, ei uudisrakentamisessa

Lainmuutos liittyy valtion ensi vuoden talousarvioesitykseen, jossa on varattu 30 miljoonaa euroa uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitysjärjestelmien käyttöönoton tukemiseen. Muitten energia-avustusten enimmäissuuruus olisi lainmuutoksen jälkeen 15 prosenttia tai erityisestä syystä 20 prosenttia mainituista kustannuksista. 

Hyväksyttävät kustannukset voivat olla enintään toteutuneet kustannukset. Kun työkustannuksista on mahdollisuus saada kotitalousvähennys, tukea myönnetään vain muihin kuin työkustannuksiin.

Lainmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta. Muutettuja säännöksiä voitaisiin soveltaa vuodenvaihteen jälkeen aloitettuihin toimenpiteisiin. Tarkempia säännöksiä avustettavista toimenpiteistä annetaan valtioneuvoston asetuksella vuodenvaihteen tienoilla.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 0400 143 866

Yli-insinööri Katja Outinen, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 0400 297 138


10.9.2010