takaisin

Keski-Suomessa on käynnistynyt kuuden kunnan yhteinen Ekotaajama-hanke. Hankkeessa kehitetään menetelmiä sekä tuotetaan uutta tietoa ja osaamista energiatehokkaiden asuinalueiden kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun. Alueiden kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun merkitys on suuri asuinalueiden energiatehokkuuden lisäämisessä.

 

Tämän vuoden alussa astuivat voimaan uudet rakennusmääräykset, joiden tavoitteena on parantaa uudisrakennusten lämmittämisen energiatehokkuutta 30 % aiempaan verrattuna. Vuonna 2012 pyritään edelleen noin 20 % parannukseen. Energiatehokkuuden lisääntyminen pienentää tulevaisuudessa myös asuinalueiden lämmitysenergiantarvetta. Tämä johtaa siihen, että perinteisistä keskitetyistä energiantuotantoratkaisuista siirrytään yhä enemmän paikalliseen energiantuotantoon, mikä tulee ottaa entistä paremmin huomioon myös kaavoituksessa.

 

Jyväskylä, Toivakka, Jämsä, Petäjävesi, Multia ja Kannonkoski tulevat hankkeen puitteissa luomaan yhdessä konseptin tulevaisuuden asukaslähtöisten ja energiatehokkaiden asuinalueiden suunnitteluun, kaavoittamiseen, markkinointiin ja rakentamiseen. Jokainen mukana oleva kunta on valinnut oman Ekotaajama-pilottialueensa. Näitä ovat Säynätsalon Kouluranta, Toivakan Saarisen länsiranta, Jämsän Könkkölä, Petäjäveden Kintauden kylän Kaistinmäki, Multian Kyöpelin-tila ja Kannonkosken Öijänniemi. Hankkeen alussa näille pilottialueille laaditaan alueelliset energiaselvitykset sekä vertaillaan eri energiaratkaisuja. Selvityksistä saadut tulokset huomioidaan alueiden kaavasuunnittelussa. Valmis Ekotaajama-konsepti tullaan tuotteistamaan ja levittämään muualla sovellettavaksi.

 

Lisäksi hankkeessa keskitytään asukasryhmien mallintamiseen. Näiden mallien avulla erilaisille energiatehokkaille asuinalueille etsitään potentiaalisimmat asukasryhmät. Mallit auttavat myös selvittämään miten energiatehokkuus ja siihen liittyvät ratkaisut voivat toimia vetovoimatekijöinä erilaisille asukasryhmille ja miten ne määrittävät asuinympäristöä tuotteena ko. kohderyhmille. Asukasmalleista on kuntien lisäksi hyötyä myös rakennuttajien sekä tuote- ja palveluntarjoajien omassa segmentoinnissa.

 

Hankkeen päärahoittaja on Tekesin Kestävä Yhdyskunta-ohjelma (50%). Kuntien omarahoituksen lisäksi hanketta rahoittavat Sitran energiaohjelma, Keski-Suomen liitto ja seutujen kehittämisyhtiöt. Hankkeen kokonaisbudjetti on 340.000 € ja hanke päättyy vuoden 2012 loppupuolella. Hanketta hallinnoi Jyväskylä Innovation Oy.

 

 

Lisätietoja hankkeesta:

 

Annimari Lehtomäki, projektipäällikkö, Jyväskylä Innovation Oy

GSM 040 7619166 tai annimari.lehtomaki@jklinnovation.fi

 

Tytti Laitinen, projektipäällikkö, Jyväskylä Innovation Oy

GSM 040 5000 489 tai tytti.laitinen@jklinnovation.fi

9.9.2010