takaisin

Hallitus päätti budjettiriihessään 19.8.2010 esittää, että ensi vuoden talousarviossa varataan 30 miljoonaa euroa uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönoton tehostamiseen.  Tuki kohdistetaan erityisesti asuinrakennusten päälämmitysjärjestelmänä käytettävien tehokkaiden lämpöpumppujen käyttöönottoon sekä pellettilämmitykseen siirtymiseen. Erilaisia hybridiratkaisuja, joissa hyödynnetään useampaa energiamuotoa ympäristöystävällisesti, on myös tarkoitus ottaa tuen piiriin samoin kuin tukea muihin puuperäisiin polttoaineisiin siirtymistä.

"Tukea myönnettäisiin lämmitystapamuutoksiin sähkö- ja öljylämmitteisiä taloja saneerattaessa – ei siis uudisrakentamisessa. Kaukolämmitteisille taloille tukea ei ole tarkoitus myöntää", asuntoministeri Jan Vapaavuori sanoo.

Tukea uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitysjärjestelmien käyttöönottoon on tarkoitus myöntää koko asuinrakennuskantaan, niin yksityistalouksille kuin asuntoyhteisöillekin. Tuen enimmäissuuruus on tarkoitus mitoittaa siten, että kannustinvaikutus on merkittävä. Silloin kun työkustannuksista on mahdollisuus saada kotitalousvähennys, tukea on tarkoitus myöntää vain materiaalikustannuksiin.

Vuoden 2011 talousarvioesityksessä päätettiin ehdottaa asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksiin kaikkiaan 90,5 miljoonaa euroa. Energia-avustusten myöntämisperusteista tullaan antamaan uutta lainsäädäntöä. Valtion talousarvioesityksen yhteydessä annetaan korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muutosesitys. Säädöksillä yksilöidään tarkemmin muun muassa enimmäisavustusprosentti. Tarkempia säännöksiä avustettavista toimenpiteistä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Säädökset annettaneen vuodenvaihteen tienoilla. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) antaa tarkemmat ohjeet avustusten hakumenettelystä ja hakuajasta. Hakuaika tullee olemaan vuoden 2011 alkupuolella.

Faktaa korjaus- ja energia-avustuksista:

90,5 miljoonan euron määrärahasta on tarkoitus käyttää:

  • 44 miljoonaa euroa energia-avustuksiin, josta
  • 30 miljoonaa euroa uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoon
  • 12 miljoonaa euroa energiatehokkuutta parantaviin muihin kerros- ja rivitalojen investointeihin ja energiakatselmuksiin
  • Kaksi miljoonaa euroa pientalojen energiakorjausten tulosidonnaiseen avustamiseen.
  • 46,5 miljoonaa euroa korjaus- ja terveyshaitta-avustuksiin eli tukeen vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen, kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien parantamiseen vaatimukset täyttävien jätevesijärjestelmien toteuttamiseksi haja-asutusalueilla, terveyshaitta-avustuksiin taloudelliseen vaikeuksiin joutuneille perheille, hissien asentamiseen ja liikkumisesteitten poistamiseen ja asuinrakennuskannan suunnitelmallisen korjaustoiminnan tukemiseen

Lisätietoja

Asuntoneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 0400 143 866

Yli-insinööri Katja Outinen, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 0400 297 138

23.8.2010