takaisin

Hallitus antoi 18.8. esityksen tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta. Esityksellä pantaisiin täytäntöön uudistetut EU:n ecodesign- ja energiamerkintädirektiivit Suomessa. Tasavallan presidentti antanee esityksen eduskunnalle 20.8. pidettävässä esittelyssä.


Tuotteiden valmistusta koskevilla vaatimuksilla parannetaan tuotteiden energiatehokkuutta. Samalla kuluttajia ohjataan valitsemaan energiatehokkaita tuotteita. 

– Aikaisemmin säädetyillä ja tulevilla tuotteiden energiatehokkuusvaatimuksilla on laskettu saatavan yli 3 terawattitunnin sähkönsäästö Suomessa vuonna 2020. Rahallisesti tämä merkitsee suomalaisille noin 300 miljoonan euron säästöä vuosittain. Tuotteiden energiatehokkuusvaatimukset onkin se toimenpidekokonaisuus, jolla saadaan aikaan suurin sähkönsäästö Suomessa, toteaa elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen.

Ecodesign-direktiivillä tuotteille asetetaan ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia. Jos tuote ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, sitä ei saa tuoda EU:n markkinoille. Ener-giamerkintädirektiivin nojalla säädetään puolestaan tuotteeseen kiinnitettävästä energiamerkinnästä, joka auttaa loppukäyttäjää valitsemaan energiatehokkaan tuotteen. 

Hallituksen esityksessä lain soveltamisalaa laajennettaisiin niin, että ener-giatehokkuusvaatimuksia voitaisiin jatkossa antaa entistä useammalle tuoteryhmälle. Energiaa käyttävien tuotteiden lisäksi lakia sovellettaisiin jatkossa myös energiaan liittyviin tuotteisiin. Vaatimuksia voitaisiin jatkossa säätää esimerkiksi ikkunoille, eristemateriaaleille, suihkusuuttimille ja hanoille. Tuoteryhmäkohtaiset vaatimukset tulevat aikanaan suoraan komission antamina asetuksina.

Ekologisen suunnittelun vaatimuksia on tähän mennessä asetettu yhdeksälle tuoteryhmälle, kuten televisioille, lampuille ja kylmälaitteille. Energiamerkintää koskevia vaatimuksia on tähän mennessä annettu kahdeksalle tuoteryhmälle, esimerkiksi jääkaapeille, pakastimille, astianpesukoneille ja pyykinpesukoneille. 

Esityksen mukaan heinäkuusta 2011 alkaen energiamerkinnän piiriin kuuluvien tuotteiden mainonnassa pitäisi ilmoittaa energia- tai hintatietojen yhteydessä myös tuotteen energiatehokkuusluokka.

Lisätiedot:
ylitarkastaja Outi Helander, TEM, puh. 010 606 4106

19.8.2010