takaisin

Uusi eristeratkaisu on viisi kertaa tehokkaampi kuin perinteiset lämmöneristeet. 
Sen avulla yhä suurempi osa Suomen vanhasta rakennuskannasta voidaan saneerata 
energiatehokkaiksi passiivitaloiksi.

Energiatehokkaaseen rakentamiseen erikoistunut SPU tuo markkinoille elokuun 
lopulla kaksi entistäkin tehokkaampaa lämmöneristettä. Toinen näistä on SPU XT, 
jonka lämmöneristysteho on jopa viisinkertainen villa-, XPS- ja EPS-eristeisiin 
verrattuna. Sen lambda design on pienimmillään 0,007 W/mK ja tyypillisesti 
välillä 0,007 - 0,019 W/mK. Uudella eristeellä passiivitalon vaatima 
lämmöneristys on toteutettavissa pienimmillään jopa 70 millimetrin paksuisella 
eristekerroksella. Tyypillisesti passiivitalo vaatii 240-450 millimetrin 
eristekerroksen riippuen siitä, mitä eristeratkaisua käytetään.
Erityisesti passiivikorjaushankkeissa vastaan tulee rakenteellisia kohtia, 
joissa passiivitason lämmöneristykseen on käytettävissä ainoastaan muutamia 
senttimetrejä. SPU XT on tarkoitettu ratkaisuksi näihin 
passiivikorjaushankkeiden ongelmakohtiin.

”Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan vuoden 2015 jälkeen korjattavien 
valtion rakennusten on oltava passiivitaloja. Myös muuta korjattavaa 
rakennuskantaa ohjataan energiatehokkaaseen suuntaan, joten tarve 
energiasaneerauksia helpottaville ratkaisuille on suuri”, SPU Systemsin 
varatoimitusjohtaja Janne Jormalainen kertoo.

Arvioiden mukaan Suomessa on 63000 asuntoa vuosittain perusparantamisen 
tarpeessa. Luku kasvaa, kun korjaustarpeeseen lasketaan mukaan myös liiketilat. 
Usein perusparantamisiin voidaan yhdistää energiaremontti.
”Vanhan rakennuskannan energiasaneeraaminen passiivitaloiksi on nopein ja 
tehokkain keino vähentää rakennusten energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä, 
sillä rakennuskantaa uudistuu vain noin 1-2 prosentin vuosivauhdilla”, 
Jormalainen sanoo.

Levymäinen SPU XT -eriste koostuu sekä polyuretaani- että 
tyhjiöeristemateriaalista ja se on räätälöitävissä kohdekohtaiseksi ratkaisuksi. 
Hinnaltaan SPU XT on, ratkaisusta riippuen, 3–5-kertainen verrattuna 
samantasoiseen lämmöneristykseen toteutettuna SPU polyuretaani -tuotteilla.
Rakennusteollisuudelle säästöjä uudesta eristeestä
SPU tuo markkinoille uuden tehokkaan SPU SP -eristeen, jolla passiivitalo 
voidaan toteuttaa taloudellisesti entistä ohuemmilla rakenteilla. Aikaisemmin 
passiivitalon vaatima lämmöneristyskerros saavutettiin 240 millimetrin 
vahvuisella SPU Eristeellä, nyt passiivitalo voidaan toteuttaa 230 millimetrin 
vahvuisella eristeellä.

”Eristekerroksen oheneminen sentillä saattaa kuulostaa pieneltä muutokselta, 
mutta sillä on suuri merkitys rakennusteollisuudelle. Kun eristekerros ohenee, 
säästetään kustannuksissa, kun muita rakennusmateriaaleja ja työtä kuluu 
vähemmän. Sentin ohennus eristepaksuuteen vähentää jo 150 neliön omakotitalon 
bruttoneliöitä puoli neliömetriä”, Jormalainen kertoo.
Alumiinipintaisen SPU SP -polyuretaanieristelevyn lambda design on 0,022 W/mK.
Sekä TKK:n että BRE-tutkimuslaitoksen mukaan polyuretaani on edullisin 
passiivirakennuksen lämmöneristeratkaisu. Polyuretaania käytetäänkin nykyään 
laajamittaisesti energiatehokkaissa passiivirakennuksissa.

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Janne Jormalainen, SPU Systems Oy, 
janne.jormalainen@spu.fi, 050 556 2032

Esimerkkejä energiatehokkaasta rakentamisesta: spu.fi

SPU:

SPU Systems Oy on suomalainen energiatehokkaiden eristysmateriaalien ja 
-ratkaisujen valmistaja. Yrityksen päätuotteet ovat SPU Eristeet ja SPU 
Elementit. SPU Eristeitä käytetään sekä uudis- että korjausrakentamisessa. 
Hallirakentamiseen kehitetyt, puurakenteiset SPU Elementit ovat pitkälle 
esivalmistettuja suurelementtejä, joita käytetään rakennusten katoissa ja 
seinissä. SPU Eristeitä ja SPU:n kehittämiä ratkaisuja käytetään laajalti 
matala-, passiivi-, ja nollaenergiarakentamisessa. Suomen lisäksi SPU Eristeitä 
myydään Skandinaviassa, Baltiassa ja Venäjällä. Lisätietoja osoitteessa: spu.fi

16.8.2010