takaisin

Vapo-konsernin liikevaihto tammi–kesäkuussa 2010 oli 387,6 milj. euroa (313,9 milj. euroa vastaavana ajanjaksona vuonna 2009). Liikevoitto oli 31,1 milj. euroa, mikä on 8 % liikevaihdosta (25,5 milj. euroa, 8,1 %).
 
Vapon tuottamien paikallisten polttoaineiden kysyntä kasvoi. Kylmät talvikuukaudet sekä viileä kevät lisäsivät lämmityksen polttoainetarvetta, minkä lisäksi myös teollisuuden lisääntynyt energiantarve kasvatti paikallispolttoaineiden myyntiä. Sääolosuhteet touko–kesäkuussa hankaloittivat turvetuotantoa. 
 
Puupolttoaineiden toimitukset kasvoivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana sekä Suomessa että Ruotsissa. Puupolttoaineiden kannattavuus kuitenkin heikkeni ennakoitua alhaisemman kysynnän seurauksena.
 
Pellettiliiketoimintaa painoi pelletin ylitarjontatilanne, mikä aiheutti varastomäärien kasvua ja laskupaineita myyntihintoihin. Lisäksi tuotantokustannuksia nostivat korkeat sähkön hinnat. 
 
Lämpö ja sähkö -liiketoiminnan liikevoittoa nostivat kylmä talvi, teollisuusasiakkaiden kasvanut energiantarve sekä sähkön korkea markkinahinta. Kannattavuuden paranemiseen vaikuttivat myös edellistä vuotta alhaisemmat tuotantokustannukset. 
 
Puutarha ja ympäristö -liiketoiminnan tulosta heikensivät luminen talvi ja Kekkilän Eurajoen kasvuturvetehtaan tuhoutumiseen liittyvä korvaavan tuotannon käynnistäminen. Ympäristöturveliiketoiminnassa markkinoilla on kysyntää, mutta vähäiset raaka-aine- ja kuiviketurvevarastot Baltiassa rajoittivat myyntiä. Vuoden alussa Kekkilä-brändi laajeni uudella Koti & Piha -tuotesarjalla, mikä on lisännyt liiketoiminnon myyntiä Suomessa ja Ruotsissa. 
 
Sahatavaran positiivinen hintakehitys jatkui alkuvuonna parantaen toiminnan kannattavuutta. Hintoihin vaikuttivat tärkeimpien tuottajamaiden tekemät tuotannon supistukset, mikä tasapainotti kysyntää ja tarjontaa. Puukaupan volyymi nousi kesäkuussa takaisin ajankohtaan nähden tyydyttävälle tasolle.
 
Tammi–kesäkuussa konsernin palveluksessa oli keskimäärin 1301 (1503) henkilöä.
 
Vapo-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta ja suhteellisen kannattavuuden paranevan. Vuoden 2010 tulokseen vaikuttavat keskeisimmin loppukesän turvetuotannon onnistuminen sekä tulevat päätökset turpeen ja puupolttoaineiden verokohtelusta.
 
Lisätietoja: Matti Hilli, toimitusjohtaja, puh. 040 500 9549


11.8.2010