takaisin

Brysselissä perustettiin eurooppalainen pellettialan keskusjärjestö – European Pellet Council (EPC). Järjestön perustivat kahdeksan euroopan maan kansalliset pellettialan yhdistykset. Varapuheenjohtajaksi valittiin Suomen Pellettienergiayhdistystä edustava Eija Alakangas VTT:ltä.

Puupellettien tuotanto on nopeimmin kasvavia biomassan jalostustapoja maailmassa. Pellettejä voi käyttää kiinteistöjen lämmitykseen ja kaukolämmön- sekä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantoon voimalaitoksissa. Maailman pellettimarkkinat ylittävät 12 miljoonaa tonnia vuonna 2010 ja markkinoiden arvioidaan kasvavan yli 100 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä.

Pelletin roolin vahvan kasvun ollessa näköpiirissä, kahdeksan maan pellettialan järjestöt päättivät perustaa European Pellet Councilin. Perustajajäsenet ovat kansalliset järjestöt seuraavista maista: Espanja, Itävalta, Portugali, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi ja Unkari.

European Pellet Councilin tehtäviksi kirjattiin tiedottaminen, kehityshankkeet ja vaikuttaminen päätöksentekoon. EPC myös tarjoaa pysyvän foorumin keskustelulle siirtymävaiheessa, jolloin pelletistä kasvaa entistäkin merkittävämpi energiatuote.

Järjestön puheenjohtajaksi valittiin Christian Rakos Itävallan ProPelletsistä ja varapuheenjohtajaksi Eija Alakangas Suomesta. Alakangas edustaa Suomen Pellettienergiayhdistystä ja työskentelee VTT:llä.

EPC perustettiin eurooppalaisen biomassajärjestön – AEBIOM:n alle, itsenäiseksi toimijaksi. EPC ja AEBIOM tekevät tiivistä yhteistyötä.

”Pelletit tarjoavat upeita mahdollisuuksia uusiutuvan energian käytön laajentamiseen euroopassa. Pelletöinti on yksi energiatehokkaimmista ja edullisimmista keinoista muuttaa biomassa tasalaatuiseksi ja energiatiheäksi polttoaineeksi,” kertoo EPC:n itävaltalainen puheenjohtaja Christian Rakos. ”Eurooppa on globaalisti johtava alue sekä markkinoiden koossa että teknologioiden kehittämisessä pellettialalla. Näin ollen pelletin käytön lisääminen ei ole hyödyllistä ainoastaan ympäristölle, mutta myös taloudelle euroopassa.”

Pellettienergiayhdistyksen toiminnanjohtaja Hannes Tuohiniitty, pitää järjestön perustamista Suomen kannalta tärkeänä askeleena. ”Pääsemme paremmin osallistumaan EU:ssa tehtäviin päätöksiin, jotka vaikuttavat kotimaan lainsäädäntöön. Erityisesti monien muiden EU-maiden onnistuneet esimerkit fossiilisen kiinteistölämmityksen siirtämisessä kestävälle pohjalle antavat vahvan viestin Suomeen. Tarvitsemme uusiutuvan energian velvoitepaketin myös kiinteistösektorille.”

”Eurooppalaiset kumppanit näyttävät myös mallia siinä, että pelletillä voidaan korvata suuri määrä kivihiilen käyttöä ilman voimalaitosinvestointeja seospolttona. Vaihtoehtoisesti voidaan pienellä investoinnilla muuttaa öljy- tai kivihiilikattiloita käytettäväksi pölypolttoon pelletillä. Tämä olisi mahdollista Suomessakin”, Tuohiniitty huomauttaa.


Lisätietoja:

Hannes Tuohiniitty, toiminnanjohtaja
Suomen Pellettienergiayhdistys ry
s-posti: hannes.tuohiniitty@pellettienergia.fi 
gsm: +358 40 1948628 
	 
Christian Rakos (englanniksi/saksaksi)
EPC president
e-mail: rakos@propellets.at 
mobile: +43 664 514 6412 
	 

5.7.2010