takaisin

Kiina satsaa tulevien vuosien aikana mittavasti talouskasvun aiheuttamien ympäristövaikutusten pienentämiseen. Kiinassa nähdään, että tämä avaa mahdollisuuksia suomalaisen tietotaidon hyödyntämiseen myös jatkossa. Asiat tulivat selvästi esille ympäristöministeri Paula Lehtomäen tavatessa Kiinan kansallisen kehitys- ja uudistuskomission varapuheenjohtaja Xie Zhenhuan Pekingissä keskiviikkona 26.5.

Ministerien välisissä keskusteluissa oli maiden välisen ympäristöteknologia-alan yhteistyön lisäksi esillä myös kansainvälisten ilmastoneuvottelujen tilanne. Molemmat osapuolet pitivät tärkeänä Kööpenhaminan sitoumuksen sisällön konkretisoimista varsinaisiksi päätöksiksi jo tämän vuoden aikana. Kiinan kotimaisista ilmasto- ja ympäristötoimista esillä olivat erityisesti jätteenkäsittely, energiatehokkuus ja metsitys.

Varapuheenjohtaja Xie ja ympäristöministeri Lehtomäki puhuivat myös Cleantech Finland China -seminaarissa. Puheessaan Xie painotti Kiinan kunnianhimoisia tavoitteita pienentää taloudellisen toiminnan hiili-intensiteettiä ja muita Kiinan satsauksia talouskasvun aiheuttamien ympäristöhaasteiden ratkaisemiseen. Kiinalla on suunnitelmissa muun muassa mittava investointiohjelma jätesektorin kierrätys- ja hyödyntämisasteen parantamiseksi.

Varapuheenjohtaja Xie korosti valtioiden roolia yritystason yhteistyön mahdollisuuksien avaamisessa ja näki suomalaisella elinkeinoelämällä olevan runsaasti tarjottavaa Kiinalle tällä alalla. Varapuheenjohtaja oli vaikuttunut suomalaisesta ympäristöosaamisesta vierailuillaan Suomeen.

Ympäristöministeri Lehtomäki korosti Suomen pitkäjänteistä ympäristöpolitiikkaa, joka on ollut turvaamassa ympäristön hyvää tilaa ja osaltaan edesauttanut ympäristöteknologian kehittymistä.  Lehtomäki muistutti, että paikallisesti ja kansainvälisesti parhaillaan kamppaillaan mittavien ympäristöongelmien, kuten ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen ylikulutuksen kanssa. On välttämätöntä kyetä toteuttamaan tulevaisuuden talouskasvu ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Tämä avaa myös yritystoiminnan kehittämiselle mittavia mahdollisuuksia, esimerkiksi Kiinassa.

Yritysseminaarin yhteydessä allekirjoitettiin kiinalaisten ja suomalaisten yritysten välisiä sopimuksia noin 500 miljoonan euron edestä. Kaikkien suunnittelun asteella olevien sopimusten toteutuminen voisi merkitä jopa miljardien eurojen kaupallisia mahdollisuuksia.

Ympäristöteknologian yritysseminaarin avasivat Tasavallan presidentti Tarja Halonen ja Kiinan varapääministeri Li Keqiang.

Lisätietoja

Erityisavustaja Helena Pakarinen, ympäristöministeriö, puh. +358 50 388 0011, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

26.5.2010