takaisin

WWF Suomen tänään julkaisema Gaian laatima raportti esittää, miten kustannustehokas ja kestävä energiajärjestelmä edistäisi Suomen kilpailukykyä. Raportin maltilliset energiankulutusarviot perustuvat teollisuuden energiankäytön tehostumiseen, palvelusektorin kasvuun, energiatehokkuuden parantumiseen ja älykkäiden sähköverkkojen tuomiin säästömahdollisuuksiin.

Asiantuntijayhtiö Gaia selvitti WWF:n toimeksiannosta, miten älyenergian, eli energiatehokkuuden, älykkään energiankäytön ja uusiutuvien energialähteiden, edistäminen vaikuttaisi Suomen kilpailukykyyn. Raportin mukaan Suomen sähkön- ja energiankulutus tulee laskemaan*. Esimerkiksi sähkönkulutus olisi vuonna 2020 noin 82 TWh, kun hallitus arvioi sähkönkulutuksen olevan jopa 98 TWh.

”Suomen energiankulutus näyttää vääjäämättä kääntyvän laskuun teollisuuden rakennemuutoksen, energiatehokkuutta edistävien EU-normien ja myöhemmin liikenteen sähköistymisen myötä. Kulutus voidaan kokonaisuudessaan kattaa kestävästi uusiutuvilla energialähteillä. Tässä energia-alan murroksessa Suomelle on tarjolla mahdollisuus synnyttää uutta talouskasvua ja työpaikkoja”, toteaa Gaian johtava asiantuntija Iivo Vehviläinen.

”Mikäli eduskunta päättää myöntää uusille ydinvoimahankkeille luvat, Suomessa syntyy sähköstä ylitarjontaa. Bulkkisähkön viennin sijaan kilpailukykyä edistää parhaiten osaamisvaltaisiin ja uutta teknologiaa hyödyntäviin aloihin satsaaminen”, sanoo WWF:n ilmasto-ohjelman päällikköKaroliina Auvinen.

”Ydinvoima on vanhaa teknologiaa, joka pitää meitä kiinni vanhoissa rakenteissa. Moderni energiajärjestelmä rakentuu älykkäiden sähköverkkojen, energia- ja materiaalitehokkuuden sekä uusiutuvien energiateknologioiden varaan.”

Lisätietoa:

Ilmasto-ohjelman päällikkö Karoliina Auvinen, WWF Suomi, 050 330 5418,karoliina.auvinen@wwf.fi

Johtava asiantuntija, TkT Iivo Vehviläinen, Gaia Consulting Oy, 050 345 3705,iivo.vehviläinen@gaia.fi

Älyenergiaraportti internetissä: www.wwf.fi/ilmastomateriaalit

*Lisätietoja energiankulutuksen alenemisesta:

Kulutuksen aleneminen johtuu esimerkiksi energiatehokkuusdirektiivin vaikutuksista. Energiatehokkuus kotitalouksissa paranee EU-direktiivien myötä:

  • valaistuksessa 60 % vuoteen 2020 ja 80 % vuoteen 2050 mennessä,
  • kodin laitteissa 30 % vuoteen 2020 ja 50 % vuoteen 2050 mennessä ja
  • muissa laiteryhmissä 10 % vuoteen 2020 ja 50 % vuoteen 2050 mennessä.

Palveluissa energiatehostuminen laiteryhmittäin etenee EU-direktiivien avulla:

  • valaistuksessa 40 % vuoteen 2020 ja 60 % vuoteen 2050 mennessä ja
  • sähkömoottoreissa ja muussa energiankäytössä 5 % tehostuminen vuoteen 2020 ja 30% vuoteen 2050 mennessä.

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä:www.wwf.fi/tue_toimi.

Gaia on suomalainen johtava energia- ja ympäristöalan, ilmastonmuutoksen ja riskienhallinnan sekä ennakoinnin ja innovaatiotoiminnan asiantuntijayhtiö. Gaia tarjoaa innovatiivisia ja kustannustehokkaita kestävän kehityksen ratkaisuja yrityksille, julkishallinnolle ja kansainvälisille järjestöille. www.gaia.fi

Julkaistu 3.5.2010

3.5.2010