takaisin

Energiateollisuus etsii Vuoden ilmastotekoa

Parhaat teot palkitaan syksyllä

Energiateollisuus ry:n (ET) ilmastoseminaarissa Kalastajatorpalla käynnistettiin tänään Vuoden ilmastoteko -kilpailu. Kilpailun tarkoituksena on paikantaa ja nostaa esiin energia-alalla tehtyjä toimia ilmaston ja ympäristön hyväksi sekä tätä kautta monipuolistaa alan julkisuuskuvaa. Kilpailu käynnistettiin nyt ensimmäistä kertaa, ja se on osa Energiateollisuuden Mainetalkoot-hanketta.

”Energia-alalla on tehty monia investointeja ja kehittämishankkeita, jotka ovat vähentäneet hiilidioksidipäästöjä ja lisänneet energiatehokkuutta. Nyt haluamme palkita näitä panostuksia ja tuoda niitä julkisuuteen”, toteaa koordinaattori Milka Kortet Energiateollisuus ry:stä.

Vuoden ilmastoteko -tunnustuksen voi saada energia-alalla toimiva tai alaan liittyvä yritys tai yhteisö, joka on teoillaan torjunut ilmastonmuutosta. Tällaisia tekoja voivat olla esimerkiksi energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energiamuotoihin tehdyt investoinnit tai kehittämishankkeet.

Yritys tai yhteisö voi ehdottaa palkintoa omalle tai yhteistyökumppaninsa hankkeelle. Palkinnon voi saada energiayhtiö, tutkimuslaitos, kunta, energia-alaan liittyvä laitteiden, koneiden tai ohjelmistojen toimittaja tai muu energia-alan palvelun tuottaja.

Palkinnon saajat valitsee kestävän kehityksen foorumi, jonka jäseninä on kestävän kehityksen asiantuntijoita yhteiskunnan eri alueilta.

Ilmastotekoja etsitään 22.4.−10.9.2010 ja parhaat teot palkitaan ET:n syysseminaarissa 18.11.2010. Vuoden ilmastoteko -palkinto jaetaan vuosittain.

Lisätiedot:

www.vuodenilmastoteko.fi

koordinaattori Milka Kortet, puh. 050 569 7856
johtava asiantuntija Riitta Larnimaa, puh. 050 438 2466

22.4.2010