takaisin

60 miljoonan euron kehityshanke edistää vähähiilistä rakentamista

Jätkäsaaren Low2No-korttelin suunnittelu käynnistyy: Sitra, SRV ja VVO 
ovat solmineet suunnittelusopimuksen Jätkäsaaren Low2No-korttelin 
suunnittelusta englantilaisen ARUP-toimiston vetämän suunnittelutiimin 
kanssa. Suunnittelu käynnistyy välittömästi. Tavoitteena on korttelin 
toteuttaminen valmiiksi vuoden 2012 aikana. 
 
Sitra järjesti viime kesänä kansainvälisen kestävän rakentamisen 
suunnittelukilpailun, johon valikoitui 75 hakijasta 5 kansainvälistä 
suunnittelutiimiä. Kilpailun voitti englantilainen ARUP, jonka tiimiin kuului 
saksalainen arkkitehtitoimisto Sauerbruch-Hutton ja italialainen kestävien 
elämäntapojen kehittämiseen erikoistunut Experientia. Suunnittelutyöhön 
tulee osallistumaan myös useita suomalaisia suunnittelutoimistoja, joiden työn 
osuus kasvaa hankkeen edetessä. 
 
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 60 miljoonaa euroa. Hanke sisältää 
merkittävän osuuden matalahiilirakentamiseen ja energiatehokkuuteen 
liittyvää kehittämistyötä. Siinä tavoitellaan mahdollisimman alhaisia päästöjä 
ja vähäistä energiankäyttöä. Sitra panostaa myös hankkeesta saatavien 
kokemusten ja oppien levittämiseen kiinteistö- ja rakennusalan toimijoille. 
Low2No-kortteli onkin Sitralle yksi energiatehokkuuden edistämisen 
kärkihankkeista. 
 
Kehittämishankkeen osapuolet - Sitra, SRV ja VVO - panostavat kukin 
uusien kestävien ratkaisujen tutkimukseen ja kehittämiseen, suunnitteluun ja 
toteutukseen rakennusoikeuksiensa suhteessa. Kumppanien keskinäisen 
sopimuksen mukaisesti SRV tulee rakentamaan ja myymään 
vapaarahoitteiset ja Hitas-asuntokohteet sekä toimisto- ja liiketiloja, VVO 
puolestaan rakennuttamaan ja omistamaan korkotuetut vuokra-
asuntokohteet ja Sitra osan toimistotiloista.Korttelin 
kokonaisrakennusoikeus on 22 000 kerrosneliömetriä. 
 
Päästöjä vähennetään rakennuksen suunnittelun, rakenteiden ja käytön, 
liikenteen ja ruoan tuotannon keinoin. Kilpailun voittajatiimin suunnittelu 
keskittyi neljään tavoitteeseen: 
 
- Rakennusten energiatehokkuus: Suunnitellaan toimivampia rakennuksia, 
joissa on sopiva sekoitus eri käyttötarkoituksia ja tiloja. Energiatarpeiden 
hallintaan tarvittavat työkalut ja teknologiat, kuten älykkäät mittarit ja 
käyttäytymismuutoksia tukevat näytöt kannustavat asukkaita vähentämään 
omaa energiankulutustaan. 
 
- Kestävien materiaalien ja toimintatapojen hyödyntäminen: Hyödynnetään 
kestävästi hankittuja puu- ym. materiaaleja, joilla on pienempi 
ympäristövaikutus. 
 
- Yhteisön rohkaiseminen kestävyystavoitteiden saavuttamisessa: Lisätään 
tietoisuutta ja ymmärrystä energiankäytön ja liikennevälinevalintojen sekä 
ruoan ja kulutustavaroiden valintojen vaikutuksesta. 
 
- Hiilidioksidipäästöjen väheneminen ja loppuminen: Kehitetään 
monistettavia ja skaalattavia ratkaisuja, joita voidaan laajemminkin 
hyödyntää rakennetun ympäristön muuntamisessa vähähiiliseksi ja lopulta 
hiilettömäksi. Näiden tavoitteiden saavuttamisen mahdollistavat kehitettävien 
ratkaisujen rinnalla lisääntyvä uusiutuvan energian tuotanto ja uudet kestävän 
rahoituksen mekanismit. 
 
- Valitsimme Energiaohjelman keskeiseksi strategiaksi käytännönläheisten ja 
konkreettisten hankkeiden toteuttamisen energiatehokkuuden ja kestävän 
rakentamisen vauhdittamiseksi. Suomi tarvitsee nyt hyviä esimerkkejä ja 
rohkeutta tavoitella edelläkävijyyttä päästöjen vähentämiseksi rakennetussa 
ympäristössä. Jätkäsaaren Low2No-kortteli on erittäin mittava haaste 
Sitralle ja sen kumppaneille. Toivomme, että tämä kannustaa kiinteistö- ja 
rakennusalan toimijoita ja investoijia seuraamaan esimerkkiä ja 
tavoittelemaan vielä mittavampia saavutuksia uudisrakentamisessa sekä 
kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla, rohkaisee ohjelmajohtaja Jukka 
Noponen, Sitran Energiaohjelmasta. 
 
- Jätkäsaaren Low2No-kortteli on tärkeä avaus kestävälle rakentamiselle. 
Helsingin uudet satamilta vapautuneet, merelliset kaupunginosat tarjoavat 
mahdollisuuksia uusien ratkaisujen laajaan käyttöönottoon, toteaa 
kaupunkisuunnittelusta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä. 
 
- SRV:n tavoitteena on erottautua kestävän rakentamisen edelläkävijäksi. 
Low2No on loistava esimerkki panostuksestamme toimintamme 
pitkäjänteiseen kehittämiseen. Low2No-hankkeessa on mukana niin 
kansainvälisiä kuin suomalaisia huipputahoja. Tämä sopii hyvin SRV Mallin 
mukaiseen toimintatapaamme, jossa hankkeisiin haetaan aina parhaat 
yhteistyökumppanit, toteaa SRV:n varatoimitusjohtaja Timo Nieminen. 
 
- VVO on tehnyt pitkäjänteistä työtä olemassa olevan rakennuskannan sekä 
uudisrakentamisen energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi. Jätkäsaaren 
hanke on suora jatkumo tälle työlle ja pitää VVO:n tämän kehityksen 
eturintamassa. Jätkäsaaren sijainti on erinomainen ja hanke tarjoaa meille 
mahdollisuuden rakentaa aivan Helsingin ydinkeskustan läheisyyteen - ja 
vieläpä meren tuntumaan - kustannustehokkaasti valtion tukemia vuokra-
asuntoja, kertoo hankekehitysjohtaja Esa Kankainen VVO:sta. 
 
- Toteuttamiskelpoisten ja monistettavien kestävien ratkaisujen 
määritteleminen on yksi aikojemme suurimmista haasteista. Olemme todella 
innoissamme siitä, että olemme löytäneet puitteet Low2No-kilpailun vision 
määrittelemän siirtymästrategian viemiseksi käytäntöön. Suunnittelu- ja 
kehitystiimin yhteistyö onkin todellinen saavutus, jota ohjaa selkeä, yhteinen 
päämäärä. Nyt meillä onkin suoranainen velvollisuus pitää antamamme 
lupaus, ja tämä mahdollisuus innostaa ja motivoi meitä kaikkia kehittämään 
uudenlaisia "normibisnesmalleja", iloitsee Marco Steinberg, Sitran 
strategisen suunnittelun johtaja. 
 
- Suomi otti ensimmäisenä koko maailmassa käyttöön hiiliveron vuonna 
1990. Tämä kunnianhimoinen projekti/hanke tarjoaa meille ainutlaatuisen 
mahdollisuuden osoittaa, miten kaupunkisuunnittelu pystyy edistämään 
kestäviä elämäntapoja. Suunnittelumme avulla yhteisö voi saavuttaa 
hiilettömyyden jo 10 vuodessa. Päättäjille, hankekehittäjille ja 
suunnittelijoille tämä tarjoaa maailmanlaajuisesti esimerkin siitä, miten 
tulevaisuuden ympäristöhaasteisiin voidaan vastata", toteaa Alejandro 
Gutierrez, joka vetää suunnittelutiimiä Arup-toimistossa. 
 
- Kestäviä kehityshankkeita pitää lähestyä kokonaisvaltaisesti, ja tässä 
arkkitehtuurilla on erittäin tärkeä rooli. Täyden hyödyn saavuttamiseksi 
tarvitaan myös käyttäjien yhteistyötä. Kestävien rakennusten täytyykin 
houkutella käyttäjänsä edelläkävijöiksi tarjoamansa tilan, valon ja 
materiaalien avulla, lausuu Matthias Sauerbruch arkkitehtitoimistosta 
SauerbruchHutton. 
 
- Ihmiset, heidän elinympäristönsä, sosiaaliset verkostonsa, tapansa ja 
uskomuksensa ovat keskeisiä työkaluja etsittäessä kestäviä muutoksia 
heidän käyttäytymiseensä. Tulemmekin tarjoamaan ihmisille tapoja säädellä 
kulutustaan ja nähdä oman käyttäytymisensä vaikutus ympäristöön, 
kommentoi projektinjohtaja Jan-Christoph Zoels Experientiasta. 
 
Lisätietoja  

Jukka Noponen, ohjelmajohtaja, Sitran Energiaohjelma  
Puh. 040 587 4323, etunimi.sukunimi (at) sitra.fi 
 
Marco Steinberg, johtaja, strateginen suunnittelu, Sitra  
Puh. 040 482 7508, etunimi.sukunimi (at) sitra.fi 
 
Timo Nieminen, varatoimitusjohtaja, SRV  
Puh.0400 424 552, etunimi.sukunimi (at) srv.fi 
 
Esa Kankainen, hankekehitysjohtaja, VVO  
Puh. 020 508 3604, etunimi.sukunimi (at) vvo.fi 
 
Alejandro Gutierrez, projektijohtaja, ARUP  
Puh. +44 (0) 20 7636 1531, etunimi.sukunimi (at) arup.com 
 
Adrian Campbell, Project Manager, ARUP  
Tel. +44 20 7755 2932, adrian.campbell (at) arup.com 
 
Matthias Sauerbruch, SauerbruchHutton  
Puh. +49 (30) 397 821 0, ms (at) sauerbruchhutton.com

6.4.2010