takaisin

Suomen Tuuliatlas -palvelu www.tuuliatlas.fi on saavuttanut hyvin suomalaisyleisön. Marraskuun lopussa 2009 suomenkielisenä julkaistu tietoaineisto ja Tuuliatlaksen karttaliittymä on nyt saatavissa myös ruotsin- ja englanninkielisenä.

Suomenkielisellä Tuuliatlas-palvelulla on marraskuun 2009 lopun alkuryntäyksen jälkeen ollut käyttäjiä kuukausittain muutamia tuhansia, päivittäin useita satoja.

”Suomen Tuuliatlas on herättänyt kiinnostusta myös kansainvälisesti. Sen julkaisemisen jälkeen on keskusteltu mahdollisuudesta tuottaa koko Euroopan tuuliatlas samalla menetelmällä”, sanoo kehittämispäällikkö Bengt Tammelin Ilmatieteen laitoksesta. ”Tarkkuudeltaan vastaavaa www-pohjaista kartta-aineistoa, joka esittelee tuulisuuden mallinnuksen tuloksia, ei ole julkaistu muualla.”

Tuuliatlaksessa on mallinnettu viimeisten 20 vuoden ajalta edustava otos Suomen tuuliolosuhteita. Mallinnusta varten valittiin 72 kuukautta vuosilta 1989-2007, joista mallinnusajoja on tehty. Tulokset esitetään vuosi- ja kuukausikeskiarvoina, jotka on laskettu kolmen tunnin välein mallinnetuista tuulitiedoista koko maan alueelta 2,5 km x 2,5 km tarkkuudella.

Nyt tietosivustosta on julkaistu myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot:

www.vindatlas.fi
www.windatlas.fi

1.4.2010