takaisin

Alueelliset hiilidioksidipäästöt vähenevät merkittävästi

Ekokem investoi noin 5 Meur nykyisten tuotantolaitostensa energian
talteenottoon osana jätevoimala 2 -hanketta. Investointi lähes
kaksinkertaistaa Ekokemin sähköntuotannon ja lisää kaukolämmöntuotantoa yli
6 % käsiteltävän jätteen määrää lisäämättä. Se parantaa Ekokemin
tuotantolaitosten energiatehokkuutta merkittävästi.

Investoinnin ansiosta Ekokemin koko energiantuotannon BREF 2006
-vertailuasiakirjan mukainen energiatehokkuus nousee noin 67 %:sta (2009)
yli 81 %:een.

Investointi tehostaa yhdyskuntajätteiden energiahyötykäyttöä ja vähentää
merkittävästi Hyvinkää-Riihimäki talousalueen hiilidioksidipäästöjä. Alueen
käyttöön saatava lisäenergia pienentää energiantuotannossa käytettyjen
fossiilisten polttoaineiden, raskaan polttoöljyn ja maakaasun,
huipputarpeen aikaista kulutusta.

Hiilidioksidipäästöjen suora vähenemä on noin 14 000 tonnia vuodessa. Se
vastaa noin 5 000 henkilöauton vuosittain tuottamaa määrää hiilidioksidia.

Teknisesti kehityshanke toteutetaan niin, että jätevoimala 1:n nykyinen
lauhdeturbiini muutetaan kaukolämpökäyttöön ja jätevoimala 1:n ja
ongelmajätteiden polttolinja 1:n savukaasulinjoihin rakennetaan uudet
lämmön talteenottolauhduttimet.

Päälaitehankinnat ovat alkaneet, mutta laitetoimittajia ei vielä ole
valittu. Rakennustyöt aloitetaan vaiheittain kesän aikana, kun
investoinnille on saatu tarvittavat luvat. Uudet laitteet otetaan käyttöön
noin vuoden kuluttua, joten Ekokem pystyy tuottamaan lisää sähköä ja
kaukolämpöä jo ensi talvikaudella.

Lisätietoja tarvittaessa:
Ekokem Oy Ab
tekninen johtaja Petri Onikki, puh. 050 530 0404

1.4.2010