takaisin

Energiansäästö on suurkeittiöille oivallinen tapa parantaa toiminnan katetta. Motiva on julkaissut oppaan, joka ohjaa keittiöammattilaisia toimimaan työssään energiatehokkaammin. Opas julkaistiin Helsingin messukeskuksessa järjestetyillä Gastro-messuilla 17. maaliskuuta.

”Opas kokoaa yhteen elementit ja palaset, joista ammattikeittiöiden energiatehokkuus rakentuu. Sen tavoitteena on edistää energiatehokkuusajattelua suomalaisissa ammatti- ja laitoskeittiöissä”, sanoo asiantuntija Antti Kokkonen Motivasta.

Energiankäytön tehostaminen lisää ammattikeittiöiden tuottavuutta ja kannattavuutta sekä vähentää toiminnan ympäristökuormitusta. Pienempiin kulutuslukemiin päästään yksinkertaisilla toimilla, ilman mittavia investointeja. Jopa 60 prosenttia säästöistä on mahdollista saavuttaa työtapoja ja valmistusprosesseja optimoimalla.

Opas ohjaa kiinnittämään huomiota työtapoihin, valmistus-, säilytys- ja puhdistusprosesseihin sekä laitteiden energiatehokkuuteen. Myös energiatehokkailla hankinnoilla ja laitekannan oikealla mitoituksella on ratkaiseva merkitys kulutukseen.

”Keittiöhenkilöstön yhteispeli on kaiken perusta. Keittiöesimies on prosessien ohjeistajana avainroolissa, mutta jokaisen työntekijän panosta tarvitaan. Energiatehokkuus ei edellytä nykyistä monimutkaisempia työskentelyprosesseja – päinvastoin. Myöskään työviihtyvyydestä, keittiön toimivuudesta tai hyvästä sisäilmastosta ei tarvitse tinkiä energiatehokkuuden vuoksi”, vakuuttaa asiantuntija Hannu Hakala MaRasta.

Käytännönläheinen opas perustuu Työtehoseuran laatimaan Energiatehokas ammattikeittiö -tut­kimusraporttiin. Motiva on tuottanut oppaan yhteistyössä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n, Dieta Oy:n, Electrolux Professional Oy:n, Halton Oy:n sekä Oy Metos Ab:n kanssa. Oppaan rahoituksesta vastasivat työ- ja elinkeinoministeriö sekä edellä mainitut toimijat.

Suomessa toimii yksityisellä ja julkisella sektorilla noin 22 000 ammattikeittiötä. Keittiöissä valmistetaan vuoden aikana yli 810 miljoonaa ateriaa. Vuoden aikana keittiöt kuluttavat sähköä ja lämpöä arviolta 2,4 terawattituntia.

Osa ammattikeittiöistä on sitoutunut tehostamaan energiankäyttöään osana elinkeinoelämän tai kunta-alan vapaaehtoista energiatehokkuussopimusta. Sopimukset tähtäävät ammattikeittiöitäkin velvoittavan energiapalveludirektiivin toteuttamiseen vapaaehtoisin keinoin vuosina 2008-2016.

Lisätietoja:

asiantuntija Antti Kokkonen, Motiva Oy, puh. 0424 281 243, 050 516 8514

asiantuntija Hannu Hakala, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, puh. (09) 6220 2029, 050 60673

www.motiva.fi/ammattikeittiot

Energiatehokas ammattikeittiö (Motivan julkaisut)

18.3.2010