takaisin

Talon eristystaso ja ilmanvaihdon lämmön talteenotto lämmitysjärjestelmää 
tärkeämpiä

Pientalon lämmitysjärjestelmän valinta on perustunut eri järjestelmien 
hankintahintojen vertailuun ja eri energiamuotojen hinnan liikkeiden arvioihin 
tulevaisuudessa. Tilanne on kuitenkin muuttumassa. Lämmitysjärjestelmän 
valintaa merkityksellisempi sijoitus tulevaisuuteen on talon eristystasoon ja 
ilmanvaihdon lämmön talteenottoon panostaminen.

Lämmitysjärjestelmän valinta pientaloon on monen tekijän summa, eikä yhtä 
ainoaa oikeaa lämmitysratkaisua ole. Varmana voi kuitenkin pitää sitä, ettei 
energian hinta tule ainakaan laskemaan. Turvallisin ja varmimmin tuottava 
sijoitus tällä hetkellä onkin Motivan johtavan asiantuntijan Kimmo Rautiaisen 
mukaan talon ilmatiiveyteen ja ilmanvaihdon lämmön talteenottoon 
panostaminen.

- Rakennusmääräykset tiukkenevat nyt tasaisin väliajoin, Rautiainen sanoo. - 
Määräykset ovat ohjauskeino, jolla pyritään kohti energiatehokkaampaa 
rakennuskantaa. Tällä hetkellä energiamuoto ei vaikuta esimerkiksi 
rakennuksen energiatodistukseen, mutta tilanne voi olla toinen vuoden 2012 
määräyksissä. Energian hinta todennäköisesti jatkaa nousuaan, joten 
varmimpana sijoituksena puhtaasti taloudelliselta kannalta pidän sijoitusta talon 
vaipan tiiveyteen ja lämmön talteenoton hyötysuhteen kasvattamiseen. 
Suomen kylmissä oloissa tarvitaan lämmitystä ja talotekniikkaa huolehtimaan 
sisäolosuhteista - myös passiivitaloissa, Rautiainen sanoo. 

Matalaenergiataloissa huonetilojen lämmitykseen käytetään selvästi entistä 
vähemmän energiaa. Markkinoille on jo tullut uusia, erityisesti matala- ja 
passiivitaloihin sopivia lämmitysratkaisuja, mutta Rautiainen odottaisi tarjonnan 
lisääntyvän erityisesti uusiutuvaa energiaa hyödyntävissä ratkaisuissa.

Olemassa olevien omakotitalojen omistajat pohtivat myös energiaratkaisuja. 
Jos lämmönjakotapana on esimerkiksi vesikiertoinen patteriverkosto, 
vaihtoehtoja on monia. Myös vanhoja omakotitaloja kunnostettaessa 
kannattaa panostaa lämmitystarpeen pienentämiseen. Lisäksi tulisijoilla, 
ilmalämpöpumpulla ja aurinkokerääjillä voidaan pienentää ostoenergian 
määrää. Kotitalouden voivat hyödyntää kotitalousvähennystä 
lämmitysjärjestelmän asennuksen osalta.

Motivan julkaisemassa Pientalon lämmitysjärjestelmät -oppaassa 
perehdytetään eri lämmitysjärjestelmien plussiin ja miinuksiin ja kerrotaan, 
millaisia asioita lämmitysjärjestelmää valittaessa kannattaa ottaa huomioon.
Opas on tilattavissa Motivan verkkopalvelusta:  
www.motiva.fi/julkaisut/pientalon_lammitysjarjestelmat.2193.shtml 
 
Lisätietoja: 
Johtava asiantuntija Kimmo Rautiainen 
Motiva Oy 
Puh. +358 400 381 444 
www.motiva.fi
 
Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien 
tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät niin 
julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt kuin kuluttajatkin. Motivassa on 37 
työntekijää ja sen liikevaihto on 5,1 miljoonaa euroa (2008).  
www.motiva.fi

10.3.2010