takaisin

Metsäliitto-konsernin ilmasto-ohjelman tavoitteena on ilmastonmuutoksen 
hillitseminen. Energiatehokkuuden parantaminen on merkittävä osa ohjelmaa. Tähän
liittyen Metsäliitto-konserni on allekirjoittanut Maailman kestävän kehityksen
yritysneuvoston WBCSD:n (World Business Council for Sustainable Development)
julistuksen rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Julistuksessa
esitetään useita toimenpiteitä, joiden avulla yritykset voivat parantaa
liikerakennusten energiatehokkuutta. WBCSD:n jäsenten näkemysten mukaan
rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ja energiatehokkaiden rakennusten
kysynnän luominen voivat vähentää maailmanlaajuista energiankulutusta ja sitä
vastaavia hiilidioksidipäästöjä tuntuvasti.

"Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on osa Metsäliitto-konsernin
laajempaa, järjestelmällistä energiatehokkuusohjelmaa. Osallistumalla
julistukseen saamme myös uusia mahdollisuuksia kertoa, miten Metsäliiton
Puutuoteteollisuuden ekotehokkailla puupohjaisilla ratkaisuilla voidaan
pienentää rakennusten ympäristövaikutuksia. Rakentamiseen ja sisustamiseen
tarkoitetut tuotteemme ovat energiatehokkaita koko elinkaarensa ajan",
Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari Jordan sanoo.

Julistus tukee hyvin Metsäliitto-konsernissa meneillään olevaa rakennusten
energiatehokkuuden kehitystyötä. Vuonna 2009 aloiteun projektin tavoitteena on
kehittää yritykselle rakennustietokanta tehokasta kiinteistönhallintaa varten.
Metsäliitto-konsernin energiatehokkuusohjelmalla vähennetään tuotannon
energiankulutusta ja pienennetään CO2-päästöjä. Tämä tehostamistoiminta on
laajennettu konsernin liikerakennuksiin ja työtä jatketaan. "Energiankulutuksen
ja CO2-päästöjen vähentämisen lisäksi voimme myös pienentää
toimintakustannuksia", Metsäliitto-konsernin hallintopalvelujen johtaja Jukka
Tuloisela sanoo.

Metsäliitto-konserni, sen kaikki liiketoiminta-alueet mukaan lukien, on ollut
WBCSD:n jäsen vuodesta 2003 lähtien. Pääjohtajavetoiseen yritysneuvostoon kuuluu
noin 200 yritystä eri puolilta maailmaa. Neuvostossa yritykset voivat perehtyä
kestävän kehityksen kysymyksiin, jakaa tietoa, kokemuksia ja parhaita käytäntöjä
sekä edistää kyseisiin asioihin liittyviä liiketoiminnallisia näkökulmia
tekemällä yhteistyötä hallitusten, kansalaisjärjestöjen ja hallitusten välisten
järjestöjen kanssa eri foorumeilla.

Lisätietoja:
Mikko Ohela, Johtaja, Kansainvälinen edunvalvonta, puh. +358 1046 94331

11.2.2010