takaisin

Uudella vuosikymmenellä energiaosaaminen ja kestävän kehityksen opit on 
juurrutettava kansalaistaidoiksi ja osaksi suomalaisten arkea. Energiaopetuksen 
materiaalit ja menetelmät ovat esillä Motivan osastolla 1d30 Educa-messuilla 
29-30. tammikuuta. Lauantain ilmasto- ja energia-aiheisessa paneelikeskustelussa 
klo 14.15 salissa 2 pohditaan koulun, yritysmaailman ja päätöksentekijöiden 
roolia kestävän kehityksen edistäjinä. 

"Energia aiheena on niin keskeinen, että se on nivottava eri oppiaineiden 
sisällöksi kaikille koulutustasoille. Me kaikki joudumme tekemään valintoja 
omassa arjessamme ja meidän on kyettävä hahmottamaan ratkaisujemme vaikutukset 
myös yhteiskunnassa laajemmin", sanoo asiantuntija Irmeli Mikkonen Motivasta.
Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja energian käytön tehostamiseksi kaikki 
voivat ja kaikkien pitää tehdä osuutensa.

"Energiansäästöstä ei selvitä muutamalla isolla toimenpiteellä, vaan kyse on 
miljardien pienien tekojen yhteisvaikutuksesta. Meidän jokaisen on 
osallistuttava, ja siihen tarvitsemme osaamista", toteaa teollisuusneuvos Sirkka 
Vilkamo työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Energiaopetus kaikille koulutustasoille 

Energiakysymysten hahmottaminen on nyky-yhteiskunnassa välttämätön perustaito. 
Opetusneuvos Marja-Leena Loukola Opetushallituksesta muistuttaa, että 
energiaosaaminen edellyttää vankkaa tietopohjaa muun muassa energian lähteistä, 
energiavarojen riittävyydestä ja sijoittumisesta maapallolla sekä 
ilmastonmuutoksesta ja muista ympäristövaikutuksista.

Loukolan mielestä koulun arkitoimintoja on muutettava ja oppilaita vastuutettava 
energiansäästöön. Tuloksia pitää konkretisoida, jotta oppilaat ymmärtävät 
energiansäästön merkityksen. Yhdessä tekeminen on keskeistä.
"Energiansäästöstä tulee kansalaistaito ja elämäntapa, kun siihen harjaantuu jo 
koulun arjessa. Kun oppii kiinnittämään huomiota asiaan, keksii itse lisää 
säästömahdollisuuksia. Tuleva opetussuunnitelmauudistus antaa energiaopetukseen 
entistä paremman mahdollisuuden", Loukola sanoo.

Tehokas energiaopetus on mahdollista jo nyt, kunhan opettajakunta on 
motivoitunut asiaan. Toimintakulttuurin kehittäminen ja energiaosaamisen 
lisääminen koulun henkilökunnan keskuudessa vie kuitenkin työaikaa. 
Oppilaitosjohdon koulutus, opettajankoulutus ja oppimateriaalit ovat siksi 
keskeisessä asemassa.

Vilkamon ja Loukolan lisäksi toimitusjohtaja Kari Laakso Jämsän Aluelämpö 
Oy:stä, luokanopettaja, ympäristökasvatuksen pedagoginen yhteyshenkilö Tiina 
Kilpeläinen Lauttasaaren ala-asteen koulusta ja 8-luokkalainen Lasse Mäki 
Helsingin Normaalilyseosta osallistuvat paneeliin, jonka vetäjänä toimii 
toimittaja Tiina Klemettilä.

Energiaopetus eläväksi

Educassa voi tutustua energiaopetukseen. Elävästi energiasta seminaarissa 
perjantaina kolme opettajaa esittelee omia energiaopetuskokemuksiaan ja 
esimerkkejään salissa 1 klo 15:30. Motiva tuo osastollaan esille sekä opettajien 
että oppilaiden näkemyksiä ja kokemuksia. Havainnollisia energiaopetustilanteita 
voi seurata ja kokeilla tasatunnein. Samalla on loistava mahdollisuus 
haastatella opettajia ja oppilaita, ja kuulla asiasta koulumaailman todellisten 
asiantuntijoiden näkövinkkelistä. Esillä on myös opetuksessa käytettäviä 
materiaaleja sekä tietoja energiaopetukseen liittyvistä hankkeista ja 
kampanjoista.

Lisätietoa energia-aiheesta ja kestävästä kehityksestä Educa-messuilla sekä 
Motivan ja Lasten Keskuksen yhteisosastosta löytyy Motivan verkkosivuilta:
www.motiva.fi

Educa 2010
Lisätietoja:
Irmeli Mikkonen, Motiva, puh. 0424 281 213, irmeli.mikkonen (at) motiva.fi

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien 
tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät niin julkinen 
hallinto, yritykset ja yhteisöt kuin kuluttajatkin. Motivassa on 37 työntekijää 
ja sen liikevaihto on 5,1 miljoonaa euroa (2008).

31.1.2010