takaisin

Motiva on uusinut lämmitystarvelukukartan. Uudessa lämmitystarvelukukartassa on huomioitu vuosina 2006-2010 tehdyt kuntaliitokset. Lisäksi kartan ohjeisiin on lisätty, miten käyttöveden lämmittämiseen käytettävä energia arvioidaan energiatodistuslaskennan mukaisesti.

Energiankulutuksen seuranta on lähtökohta energiatehokkuuden parantamiseen. Rakennuksen energiankulutusta seurataan korjaamalla toteutunutta lämmitysenergiankulutusta lämmitystarveluvulla. Näin voidaan verrata saman rakennuksen kulutusta eri vuosina sekä eri paikkakunnilla sijaitsevien rakennusten kulutuksia keskenään. Lämmitystarvelukuja hyödynnetään myös laadittaessa energiatodistuksia olemassa oleville rakennuksille.

Vertailupaikkakunnat ja kuntakohtaiset korjauskertoimet pysyvät ennallaan eli ne ovat vuoden 2006 kuntajaon mukaiset. Tämän vuoksi yhdistyneille kunnille on useampia kertoimia vanhan kuntajaon mukaisesti. Laskennassa käytettävä vertailuvuosi eli ns. normaalivuosi perustuu edelleen vuosien 1971-2000 lämmitystarvelukuihin. Vasta vuonna 2011 otetaan käyttöön uusi, vuosiin 1981-2010 perustuva normaalivuosi, jolloin myös kuntakertoimet ja normaalivuosien lämmitystarveluvut päivitetään.

Lämmitystarveluvut saa Ilmatieteen laitoksen numerosta 0600 10601.

Hankkeen rahoitti työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoa:

www.motiva.fi/kulutuksennormitus

Lämmitystarveluku-esite

www.motiva.fi/energiatodistus

Heikki Väisänen, työ- ja elinkeinoministeriö,  heikki.vaisanen@tem.fi, puh. 010 606 4834
Päivi Laitila, Motiva Oy, paivi.laitila@motiva.fi, puh. 0424 281 212
Kimmo Rautiainen, Motiva Oy, kimmo.rautiainen@motiva.fi, puh. 0424 281 220

27.1.2010