takaisin

Matalaenergiarakentamista tuettaneen tulevaisuudessa sekä kansallisella että 
EU:n tasolla

Suomessa rakennusten lämmittämiseen kuluu yli 20 % kaikesta käytetystä 
energiasta, ja kaikkiaan rakennuksissa käytetään noin 40 % energiasta. 
Uudisrakentajat ja olemassa olevan rakennuskannan saneeraajat ovatkin 
energiansäästötalkoiden avaintekijöitä. 

Euroopan unioni tukee erilaisia energiatehokkaaseen rakentamiseen ja rakennusten 
energiatehokkuuden tutkimukseen liittyviä hankkeita. Myös kansallisella tasolla 
saattaa lähivuosina olla luvassa huomattaviakin taloudellisia hyötyjä energiaa 
säästäviä ratkaisuja suosiville uudis- ja korjausrakentajille esimerkiksi 
verohelpotusten muodossa. 

"Hyvin kohdistetulla veropolitiikalla on esimerkiksi Ranskassa tuettu 
lämmitysmuodon muuttamista kaasusta ilmalämpövesipumppuihin. Ekologisuuteen 
kannustava veropoliittinen ratkaisu on innostanut ihmisiä ja nostanut 
asennettujen ilmalämpövesipumppujen määrää moninkertaisesti, " kertoo LämpöPlus 
Oy:n toimitusjohtaja Jukka Karjula. 

Messuteemana energiatehokkuus 

Matalaenergiarakentaminen on yksi kesällä 2010 järjestettävien Kuopion 
asuntomessujen pääteemoista. Yksi energiatehokkaimmista kohteista on LämpöPlus 
Oy:n rakennuttama LämpöHelmi-paritalo. LämpöHelmessä energiatehokkuus on 
huomioitu rakenteista alkaen aina kodin elektroniikkaan saakka. 

Suomen Asuntomessut Oy:n toimitusjohtaja Pasi Heiskanen perustelee energiateemaa: 
"Yhdyskuntien energiatehokkuuden parantamisella on tärkeä rooli, kun pyritään 
vaikuttamaan ilmastomuutoksen hidastumiseen. Asuntomessut on iso tapahtuma, jota 
täytyy hyödyntää tässä tärkeässä tehtävässä. Asuntomessuilla on mahdollista 
havainnollistaa suoraan kävijöille, että energian säästämiseen on jo olemassa 
vaivattomia ja kustannustehokkaita keinoja." 

Lähtökohtana kestävä kehitys 

Matalaenergiatalolla tarkoitetaan rakennusta, jonka lämmitykseen kuluu 
tavanomaista vähemmän energiaa - yleisesti käytetyn määritelmän mukaan noin 
puolet rakennusmääräykset täyttävän omakotitalon kuluttamasta energiasta. 
Matalaenergiarakentamisen tavoite ja lähtökohta jo suunnitteluvaiheessa on, että 
myös sähköä ja vettä kuluu vähemmän ja että uusiutuvaa energiaa hyödynnetään 
tehokkaasti. 

Rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaa myös saneeraustoimin. Samalla 
parannetaan usein sekä sisäilman laatua että asumismukavuutta. 
Matalaenergiaratkaisut nostavat kustannuksia rakennus- tai saneerausvaiheessa 
hiukan, mutta koska ne samalla vaikuttavat tulevaan lämmitysenergian tarpeeseen, 
investoinnit maksavat itsensä varsin kohtuullisessa ajassa takaisin. 

"Energiatehokkuus liitetään usein rakennusteknisiin seikkoihin. Nykyään 
energiatehokkuus voi kuitenkin merkitä koko öljylämmitysmuodon vaihtamista myös 
ilmalämpövesipumppuihin maalämpöpumppujen lisäksi. 
Ilmalämpövesipumppujen tekninen kehitys ja kokonaistaloudellisuus ovat 
todellisia vaihtoehtoja niin maalämpöpumpuille kuin muillekin ekologisille 
lämmön tuotantomuodoille," Karjula korostaa. 

Lisätietoja: 

Jukka Karjula 
Toimitusjohtaja, LämpöPlus Oy 
044 7870 600 
jukka.karjula (at) lampoplus.fi 

Juho Valli 
Projektijohtaja, LämpöPlus Oy 
044 7870 711 
juho.valli (at) lampoplus.fi 

www.lampohelmi.fi

23.1.2010