takaisin

Tänään allekirjoitettava toimialasopimus käynnistää maatilojen energiaohjelman Suomessa. Sopimuksella maa- ja metsätalousministeriö, MTK, SLC, Kauppapuutarhaliitto ja Puutarhaliitto vahvistavat ohjelman sisällön ja sitoutuvat energiatehokkuuden ja bioenergia-asioiden edistämiseen Suomen maatalous- ja puutarhasektorilla.

Maatilojen energiaohjelmaan voivat liittyä kaikki suomalaiset maa- ja puutarhatilat. Liittyjät saavat ohjelman kautta käyttöönsä erilaisia palveluita, joiden avulla tila voi pienentää energiakustannuksiaan, lisätä bioenergian käyttöä ja tuotantoa sekä vähentää aiheuttamiaan kasvihuonekaasupäästöjä.

Näkyvin ohjelman toimintamuodoista on energiasuunnitelmapalvelu, jossa maatalouden energia-asioihin perehtynyt suunnittelija käy yhdessä viljelijän kanssa läpi tilan mahdollisuudet energiansäästöön ja bioenergiaan käytön lisäämiseen. Suunnitelmassa käydään läpi esimerkiksi investoinnit, työtavat tai tuotantomenetelmät. Tilakäynnin pohjalta laaditaan toimenpide-ehdotukset. Valtio tukee tukiehdot täyttäville tiloille tehtyjen suunnitelmien tukikelpoisia kustannuksia 85 prosentin tuella.

Energiankulutukseltaan pienimmille tiloille ohjelma tarjoaa apukeinoja omatoimiseen energiankulutuksen seurantaan ja säästötoimenpiteiden suunnitteluun. Suurimmille tiloille valmistellaan energiasuunnitelmaa laajempaa maatalouden energiakatselmusmallia. Lisäksi ohjelmaan liittyneille tiloille suunnitellaan monipuolisia energiankäyttöön ja bioenergian tuotantoon liittyviä tietopalveluja ja seurantatyökaluja.

Ohjelmaan liittyessään viljelijät sitoutuvat ottamaan energian kulutusseurannan ja käytön tehostamisen pysyväksi toimintatavaksi tilallaan. Saavutettuja tuloksia seurataan kyselyillä.

Energiankäytön tehokkuuden ja uusiutuvien energianlähteiden käytön lisääminen ovat mukana monissa Euroopan unionin politiikkatoimissa. Suomi on sitoutunut tavoitteiden ja velvoitteiden täyttämiseen osana EU:ta. Toimeenpanoa Suomessa on linjattu mm. kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa, jossa energiatehokkuuden edistämisellä on merkittävä rooli. Maataloussektoria koskevat samat tehostamistavoitteet kuin muita päästökaupan ulkopuolisia sektoreita.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. 09 160 53396, 040 546 9065

 

22.1.2010