takaisin

Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari on selvittänyt ilmalämpöpumppujen 
tuomia lämmityskustannusten säästöjä pientaloissa eri puolella Suomea. 
Energiansäästöä syntyy, mutta vaihtelua saatavissa hyödyissä on paljon. 
Parhaimmillaan energiankulutus saattaa pienentyä jopa neljäsosalla. Pumppua 
tulee kuitenkin osata käyttää oikein.  

Motivan koordinoima Elvari-ohjelma on seurannut eri puolilla Suomea sijaitsevien 
pientalokohteiden sähkönkulutusta vuodesta 2004 alkaen. Seurannassa tarkkailtiin 
pientalon sähkönkulutusta ennen ilmalämpöpumpun hankintaa sekä vuoden kuluttua 
hankinnasta. Huomattavia säästöjä syntyi, mutta toisaalta hajonta säästöissä oli 
suuri. Viidesosa kohteista oli vähentänyt energiankäyttöään jopa viidesosalla 
(yli 4000 kWh). Neljänneksessä kohteita säästövaikutus oli pienehkö, alle 2000 
kWh, mutta yhdessä kymmenestä seurantakohteesta energiankulutus oli jopa hieman 
kasvanut. 

Miten saat pumpustasi kaiken irti?

Motivan asiantuntija Antti Kokkonen erittelee asioita, jotka vaikuttavat 
saavutettavaan energiansäästöön. Ensisijaista Kokkosen mukaan on se, että 
pumppua osataan käyttää oikein. Muina edellytyksinä hän mainitsee 
ammattitaitoisen asennuksen: kun laadukas pumppu hankitaan ammattitaitoiselta 
myyjältä yhdessä ammattimaisen asennuksen kanssa, ja asennus pitää sisällään 
myös pumpun toimintaan perehdytyksen, on jo hyvät mahdollisuudet saada 
ilmalämpöpumpuista maksimaalinen hyöty.

Ilmalämpöpumppujen energiatehokkaassa käytössä on kompastuskivenä ollut 
varsinkin pumppujen markkinoille tulon alkuvaiheessa ammattitaitoinen asennus. 
Asentajien osaaminen on sittemmin, alan koulutuksen ansiosta, kohentunut. 
Asiakkaan olisikin hyvä hankkia ilmalämpöpumppu ammattitaitoiselta asentajalta 
valmiiksi asennettuna, ja pyytää käyttöönottopöytäkirja ja -opastus sekä 
pumpulle että erikseen järjestelmälle osana koko talon lämmitystä. 
 
Väärä käyttö syö hyödyt

- Rakennuksen lämmitystä tulisi aina tarkastella kokonaisuutena, joka kattaa 
sekä ilmanvaihdon että lämmityksen, Kokkonen sanoo. - Hyvänkin  laitteen 
säästömahdollisuudet voi törsätä sisä- ja ulkoyksikön väärällä sijoittelulla ja 
väärillä käyttötottumuksilla, hän jatkaa. 

Kokkonen kertoo, että tärkeimpänä yksittäisenä asiana olisi huomioitava, että 
ilmalämpöpumppu ja varsinainen lämmitysjärjestelmä on säädetty siten, että 
pumppu toimii ensisijaisena lämmittimenä. Vasta sitten, kun pumpun tuottama 
lämpö ei enää riitä, kytkeytyvät patterit päälle. Monissa pumpuissa on 
lämpötilan automaattiasetus, joka pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että 
lämmitetään ja jäähdytetään yhtä aikaa, toisin sanoen automatiikka ohjaa pumpun 
jäähdyttämään esimerkiksi takalla tuotetun lämmön pihalle. Säästövaikutuksen 
maksimoimiseksi pumpun tulisi antaa olla päällä koko ajan ja välttää 
ajastintoimintojen käyttöä lämmityksessä.
 
Lämpöpumpun hankinta ei sulje pois muiden tukilämmitysmuotojen käyttöä. Jos 
aiemmin on käyttänyt esimerkiksi polttopuita tukilämmitysmuotona, ei niiden 
käytöstä tulisi luopua, Kokkonen neuvoo. 
 
Lisätietoja:

Antti Kokkonen, asiantuntija, Motiva Oy
Puh. +358 50 5168 514
antti.kokkonen (at) motiva.fi
www.motiva.fi

Elvari on Motivan koordinoima yhteistyöhanke, jolla tehostetaan 
sähkölämmitteisten pientalojen energiankäyttöä. Elvarissa on mukana paikallisia 
sähköyhtiöitä ja talotekniikka-alan yrityksiä. Lisätietoja: www.motiva.fi/elvari
 
Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien 
tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät niin julkinen 
hallinto, yritykset ja yhteisöt kuin kuluttajatkin. Motivassa on 37 työntekijää 
ja sen liikevaihto on 5,1 miljoonaa euroa (2008).

19.1.2010