takaisin

Aurinkoenergiamarkkinat maailmalla kasvavat merkittävästi. Uudessa kaksivuotisessa "Yhdistelmärakennepiloteilla aurinkoenergiasta liiketoimintaa" -projektissa tuetaan ja edistetään suomalaisen aurinkoenergiateknologiateollisuuden tuotekehitystä, verkostoitumista ja vientiä edistävän sisämarkkinan syntyä.

Hankkeessa kerätään tutkittua tietoa erilaisten aurinkoenergiaratkaisujen toimivuudesta ja tuottavuudesta. Hanke toteutetaan Satakunnan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan maakuntien alueella osaamiskeskusohjelman Energiateknologiaklusterin, korkeakoulujen ja yritysten yhteistyönä.

Aurinkoenergia integroituu rakenteisiin

Jokaisen maakunnan alueella kartoitetaan aurinkoenergiaa hyödyntämään soveltuvat rakennuskohteet, aurinkoenergian integroinnista kiinnostuneet yritykset ja niiden tuotekehitysaikeet. Kartoituksen pohjalta valitaan pilotoitavat kohteet, joihin suunnitellaan integroituja aurinkoenergiaratkaisuja yhteistyössä alan teollisuuden kanssa.

Suunnitteluprosessi ja pilotit on jaettu neljään alaryhmään:

  • aurinkoenergian hyödyntäminen julkisissa kohteissa ja toimistoissa
  • aurinkoenergian integrointi talopakettitoimituksiin
  • aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuudet teollisuus-, tuotanto- ja liikekiinteistöissä
  • aurinkoenergiajärjestelmien integroiminen osaksi uusien ja saneerattavien asuinkerrostalojen energiaratkaisuja
Pilottien seuranta tuottaa tutkittua aineistoa toteutetuista aurinkoenergiaratkaisuista. Teknisessä seurannassa kerätään aineistoa esimerkiksi lämpötiloista ja virtauksista aurinkolämpöjärjestelmässä sekä energianjärjestelmien energiantuotannosta ja  -kulutuksesta. 

Hanketta koordinoi Prizztech Oy ja muut toteuttajatahot ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu, Merinova Oy, Thermopolis Oy, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hankkeen projektipäällikkönä toimii TkT Suvi Karirinne Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Kaksivuotista hanketta rahoitetaan Länsi-Suomen alueen ylimaakunnallisella EAKR-rahoituksella. Hankkeen kuntarahoituksesta Satakunnassa vastaa Porin Seudun Kehittämiskeskus POSEK Oy.

Lisätietoa:

Hankeen koordinaattori
Prizztech Oy, Satakunnan osaamiskeskus
Energiateknologia-klusteri
Kehittämispäällikkö Jarkko Vuorela
Puh. 044 710 5331
jarkko.vuorela@prizz.fi

Hankkeen projektipäällikkö
Satakunnan pilotit:
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Suvi Karirinne
Puh. 044 710 3304
suvi.karirinne@samk.fi

www.prizz.fi/aurinkopilotit

 

13.1.2010