takaisin

”Kaukolämpö on edelleen kilpailukykyinen lämmitysmuoto myös tulevaisuuden erittäin matalan energiankulutuksen kerrostaloissa. Elinkaarikustannusten erot eri lämmitysmuotojen välillä ovat pieniä”, sanoo Energiateollisuus ry:n (ET) asiantuntija Mirja Tiitinen. VTT on tutkinut lämmitysenergiaa erittäin vähän kuluttavan kerrostalon lämmitysratkaisuja ET:n rahoittamassa hankkeessa. Primäärienergiatarkastelu rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle, koska virallisia kertoimia eri energiamuodoille ei ole vielä käytettävissä.

Kustannustarkastelut tehtiin käyttäen nykyisiä hinnoittelurakenteita ja -perusteita. Tarkasteltaessa vaihtoehtoja puhtaasti hintakilpailukyvyn näkökulmasta, kaukolämmön hinnoittelurakenteiden muutostarpeita tulisi edelleen selvittää.

Matalaenergiatalojen määrän oletetaan kasvavan Suomessa siten, että vuoteen 2030 mennessä yli puolet uusista rakennettavista asuinrakennuksista on matalaenergiataloja. Rakennusten energiatehokkuuden merkittävä paraneminen johtaa myös lämmitysjärjestelmien uudelleen arviointiin. Järjestelmävalinnassa tulisi ottaa huomioon kustannusten lisäksi myös muita tekijöitä, kuten esimerkiksi lämpimän käyttöveden riittävyys, eri lämmitysjärjestelmillä saatavat lämpöolot sekä järjestelmien käytettävyys ja ulkonäkö.

Hankkeen lähtökohtana oli asuinkerrostalo, joka kulutti tilojen ja käyttöveden lämmitykseen 75 prosenttia nykyisten määräysten mukaista rakennusta vähemmän energiaa. Tutkimuksessa kaukolämpöä verrattiin sähkölämmitykseen ja porakaivolämpöpumppuun. Lämmönjakotapoina olivat huonekohtaiset lämmityspatterit sekä ilmanvaihtolämmitys, jossa on asuntokohtainen lämmityksen säätö. Kustannustehokkain puhtaasti kaukolämpöä hyödyntävä ratkaisu oli kaukolämmitys yhdistettynä asuntokohtaiseen ilmanvaihtolämmitykseen. Lämmin käyttövesi tuotettiin erillisellä pienellä varaajalla, joka vaimensi tunnin sisällä esiintyviä tehopiikkejä.

Tutkimuksessa lasketuista järjestelmistä kallein oli täydelle teholle mitoitettu lämpöpumppu ja edullisin sähköllä toimiva ilmanvaihtolämmitys yhdistettynä lämpöpumpulla lämmitettävään käyttöveteen. Patteriverkkoon perustuvan kaukolämpöjärjestelmän kilpailukyky nykyisen kaltaisella hinnoittelurakenteella on haasteellinen. Tutkimuksen mukaan sähköön perustuvat lämmitysmuodot ovat kaukolämmitystä herkempiä mahdollisille hinnan muutoksille.

Tutkimuksessa ei huomioitu eri energiamuotojen vaikutuksia kokonaisenergiatehokkuuteen tai päästöihin. Primäärienergiavertailussa kaukolämmön kilpailukyky muihin lämmöntuottomuotoihin verrattuna luultavasti paranisi, koska kaukolämmitys mahdollistaa energiatehokkaan sähkön ja lämmön yhteistuotannon hyödyntämisen.

Tutkimusraportti on pdf-tiedostona sivulla http://www.energia.fi/fi/kaukolampo/kirjasto/tutkimusraportit.


Lisätiedot:
Asiantuntija Mirja Tiitinen, puh. 050 434 6994

12.1.2010