takaisin

Suomen päästövähennystavoitteiden saavuttaminen kaipaa vauhdittamista. Paroc Oy 
Ab on tästä syystä käynnistänyt yhteistyökumppaneineen kilpailun, jonka 
tavoitteena on toteuttaa betonielementtirakenteisen kerrostalon korjaus 
passiivitasoon. Passiivitalon asumisen malli ja energiatehokkuus halutaan 
ulottaa näin myös kerrostaloihin ja olemassa olevaan rakennuskantaan.
Suomi on sitoutunut ilmasto- ja energiapolitiikassaan tiukkoihin 
päästövähennystavoitteisiin, joiden mukaan kasvihuonepäästöjä on vähennettävä 
nykytasosta vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Se tarkoittaa että 
voimme tuottaa tuolloin saman verran päästöjä kuin liikenne nyt. Ja että 
rakennukset käyttävät 60 prosenttia vähemmän energiaa kuin nyt. 

- Tavoite ei toteudu ilman merkittäviä toimia rakennetun ympäristön eri 
osa-alueilla. Olemassa olevassa rakennuskannassamme onkin valtava 
päästövähennysten potentiaali. Sillä on myös yhteiskunnallista merkitystä, sillä 
tehostamalla rakennetun ympäristön energiatehokkuutta voidaan luoda jopa 30 000 
uutta työpaikkaa, tukea pitkän aikavälin ilmastostrategiaa ja vähentää 
yhteiskuntamme riippuvuutta tuontienergiasta, toteaa Paroc Oy Ab:n 
kehityspäällikkö Pekka Haikonen. 

Noin miljoona suomalaista asuu ikääntyvissä kerrostalolähiöissä, jotka 
tarvitsevat peruskorjausta. Kipeimmin korjausta kaipaavat 1960- ja 1970-luvun 
elementtitalot, joiden tyypillisiä ongelmia ovat energiatehottomuus, 
julkisivurakenteiden huono kunto, sisäilman huono laatu ja kasvava korjausvelka. 

Suomessa on jo uudisrakentamisen puolella kokemusta passiivitaloista, joiden 
ympäristökuormitus ja energiankulutus ovat merkittävästi alhaisempia kuin 
tavanomaisessa talossa ja jotka ovat vedottomia ja miellyttävän lämpöisiä ympäri 
vuoden. Passiivitaso soveltuu hyvin myös korjaushankkeisiin - jopa niin, että 
vanhasta talosta voi saada korjaamalla uudisrakennusta energiatehokkaamman. 
Energiatehokkuuskorjausten näkökulmasta suomalainen lähiökerrostalo on 
kiitollinen korjattava kompaktin muodon, kohtuullisen ikkunapinta-alan ja 
julkisivun lisälämmöneristämisen ja muunneltavuuden puolesta. Myös 
pohjaratkaisut ovat melko pitkälle nykykäsitysten mukaiset. 

Paroc Oy Ab on tästä syystä käynnistänyt kilpailun, jonka tavoitteena on 
toteuttaa 1960 - 1980-luvulla rakennetun kerrostaloyhtiön yhden rakennuksen 
energiakorjaus kustannustehokkaasti ja siten, että ratkaisu parantaa asumisen 
laatua, vähentää asumisen kustannuksia ja sisältää innovatiivisia ratkaisuja. 
Ratkaisusta on tarkoitus tehdä malli, jota voidaan hyödyntää asuntojen 
energiakorjauksissa laajemminkin. 

-1960 - 1980 -luvun taloyhtiöillä on nyt tilaisuus ilmoittautua kilpailuun, 
jonka voittajataloyhtiön yksi rakennus saneerataan yhteisvoimin passiivitaloksi. 
Tulevat toimenpiteet parantavat huomattavasti taloyhtiön energiatehokkuutta. Sen 
lisäksi asuntojen arvo nousee, taloyhtiölle syntyy säästöjä ja asumismukavuus 
paranee, toteaa markkinointipalvelupäällikkö Tuula Nordberg Paroc Oy Ab:stä. 

Kilpailu toteutetaan kevään 2010 aikana kaksivaiheisena: ilmoittautuneiden 
taloyhtiöiden joukosta valitaan jatkoon kolme taloyhtiötä, joiden kanssa 
ryhdytään tarkempaan hankesuunnitteluun. Voittajaksi valitaan elokuussa 2010 
taloyhtiö, joka edustaa hyvin oman aikakautensa rakennuskantaa ja on osoittanut 
hakemuksessaan innovatiivisuutta. Hankkeessa ovat mukana myös ARA, VTT, Sitra, 
Tekes, Enervent ja Lammin Ikkuna. ARA on mukana yhteistyössä kehittämässä 
energiatehokkaan korjausrakentamisen 
mallia. ARA:n mukanaololla varmistetaan, että mallia voidaan hyödyntää ja 
soveltaa kohtuuhintaiseen ARA-tuotantoon. 

Lisätietoa: 
tuula.nordberg@paroc.com, p. 040 575 5525 
johanna.veikkolainen@paroc.com, 040 733 0091 (viestintä) 

Passiivitaloista tulee merkittävä ratkaisija ilmastotalkoissa. Passiivitalo on 
rakennus, jonka lämmitysenergian tarve on 20 - 30 kWh/m2 vuodessa sen 
sijainnista riippuen. Tämä energiantarve on noin neljännes uusien kerrostalojen 
kulutuksesta ja vain 10 - 20 % vanhempien talojen kulutuksesta. 
Paroc-konserni on edelläkävijä energiatehokkaiden eristystuotteiden ja 
-ratkaisujen valmistajana. Energiatehokkuuden asiantuntijuus ja sitä tukeva 
tehokas prosessien hyödyntäminen ovat toimintamme kulmakiviä. PAROC® -tuotteita 
ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja 
akustointituotteet. Myyntitoimistoja ja edustustoja on 13 maassa Euroopassa ja 
tuotteita valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja Puolassa. 
Paroc-konsernin omistaa ryhmä institutionaalisia sijoittajia sekä 
vähemmistöomistajana Parocin henkilöstö. Liikevaihtomme vuonna 2008 oli 446 
miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin 2 332.

11.1.2010