takaisin

Energiatodistukset ovat eri puolella Suomea tehdyn selvityksen mukaan kattavasti 
esillä asuntonäytöissä. Todistus puuttui kokonaan vain 11 prosentissa näytöistä.

Ympäristöministeriön toimeksiannosta tehdyn kyselyn perusteella selvisi, että
energiatodistus on lyönyt itsensä hyvin läpi asuntonäytöissä. Energiatodistus
oli nähtävillä olemassa olevissa myyntikohteissa 70 prosentissa näytöistä.
Välittäjän mukaan todistuksen olisi saanut vielä jälkikäteen 19 prosentissa
kohteista. Ainoastaan 11 prosentissa näytöistä energiatodistus puuttui kokonaan.
Tulos on erinomainen siihen nähden, että olemassa olevien rakennusten myynnin ja
vuokrauksen yhteydessä energiatodistus on ollut pakollinen vasta vuoden ajan.
Energiatodistuksen kehittämisestä vastaava yli-insinööri Maarit Haakana
ympäristöministeriöstä pitää tulosta positiivisena signaalina energiatodistuksen
käyttökelpoisuudesta. - Olen hyvin tyytyväinen olemassa olevien rakennusten
tilanteeseen. Vuokrattavien ja uusien rakennusten osalta on kuitenkin vielä
parantamisten varaa, hän sanoo. - Aiemmin tekemämme ammattilaisselvityksen
mukaan edelläkävijät olivat oivaltaneet energiatodistuksen roolin rakennuksen
suunnittelua ohjaavana apuvälineenä. On ilahduttavaa, jos se myös
myyntitilanteessa toimisi päätöksenteon välineenä, hän jatkaa.

Kiinteistönvälitysalan valtakunnallisen kattojärjestön, Kiinteistönvälitysalan
Keskusliitto KVKL:n toimitusjohtaja Jukka Malila on myös tyytyväinen selvityksen
tulokseen. - Tulos kertoo, että välitysalan ammattilaiset tiedostavat myös uudet
vastuunsa asuntokaupan osapuolten informoimisessa. Energiatehokkuuden
parantaminen on tärkeä asia, jossa myös välittäjät voivat aktiivisella työllään
vauhdittaa tulosten aikaansaamista. Energiatodistus on yksi hyvä työkalu asian
havainnollistamisessa asiakkaille, Malila painottaa.
Selvityksen taustaa

Kyselyssä saatiin tuloksia 172 näytöstä eri puolilta Suomea. Suurin osa
näytöistä sijoittui pääkaupunkiseudulle (53 prosenttia), muiden jakautuessa
Oulun, Porin ja Mikkelin ympäristöön. Valtaosa asuntonäytöistä, 82 prosenttia,
oli myytäviä vanhoja kohteita (141 kappaletta). Uusia myytäviä kohteita oli 11
prosenttia (19 kpl) ja vuokrakohteita 7 prosenttia (12 kpl).

Selvityksessä mukana olleet asuntonäytöt olivat 35 eri välittäjän näyttöjä.
Eniten satunnaisia vierailuja tehtiin Kiinteistömaailman (16 prosenttia), SKV:n
(15 prosenttia), OP Kiinteistökeskuksen (13 prosenttia) ja Huoneistokeskuksen
(10 prosenttia) näyttöihin.

Kysely tehtiin Ympäristöministeriön toimeksiannosta, ja toimeksiantoa koordinoi
Motiva yhdessä Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa. Käytännön työhön osallistui
opiskelijoita Mikkelin, Satakunnan ja Oulun seudun ammattikorkeakouluista sekä
Metropolian ammattikorkeakoulusta pääkaupunkiseudulta.

Rakennusten energiatodistus otettiin Suomessa käyttöön vuoden 2008 alusta,
jolloin se koski aluksi vain uudisrakennuksia. Vuoden 2009 alusta se laajeni
koskemaan myös olemassa olevia rakennuksia kiinteistön myynnin ja vuokrauksen
yhteydessä. Pientaloille ja enintään kuuden asunnon taloyhtiöille se on
vapaaehtoinen, mutta suositeltava. Lisätietoja: www.motiva.fi/energiatodistus

Lisätietoja:

Yli-insinööri Maarit Haakana, Ympäristöministeriö
Puh. 050 594 0167,
maarit.haakana (at) ymparisto.fi

Tutkimusjohtaja Aki Valkeapää, Mikkelin ammattikorkeakoulu
Puh. 040 829 8454
aki.valkeapaa (at) mamk.fi

16.12.2009