takaisin

“Yhdenkään teollisuus- ja kehitysmaan hallitus ei voi jättää rakennettua ympäristöä huomioimatta, jos se haluaa edistää energian säästöä ja päästä vakavasti otettaviin päästövähennystavoitteisiin” sanoo asuntoministeri Jan Vapaavuori. Hän puhui Kööpenhaminan ilmastoneuvottelujen yhteydessä järjestetyssä tapahtumassa, jota Suomi isännöi.

Noin 40 % kaikesta käytetystä energiasta kulutetaan rakennuksissa. Tämä tarkoittaa vajaata kolmannesta hiilidioksidipäästöistä. Jos vertaa kiinteistö- ja rakennusalaa muihin tuotantosektoreihin, rakennuksissa on muita mittavammat mahdollisuudet päästövähennyksiin. Vähennysten toteuttaminen on myös kustannustehokkaampaa kuin muilla sektoreilla. Ministeri Vapaavuori totesi, että päästövähennyspotentiaalin hyödyntämiseksi meidän on kuitenkin tarkasteltava kaikkia rakentamisen vaiheita: uudisrakennuksen toimeksiannosta, suunnittelusta ja työmaasta tilojen ja teknisten järjestelmien käyttöön, ylläpitoon ja korjausrakentamiseen.

Päätökset siitä, millaisia uusia rakennuksia ja yhdyskuntia rakennetaan, ovat poikkeuksellisen pitkävaikutteisia. Samaan aikaan on välttämätöntä remontoida olemassa olevaa rakennuskantaa ja lisätä sen energiatehokkuutta merkittävästi. Ministeri kertoi esimerkkejä politiikkaohjauksen keinoista, joita julkinen sektori voi käyttää. Hän mainitsi muun muassa energiakatselmukset, rakennusten kansalliset arviointimenetelmät sekä taloudelliset keinot kuten uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa tukeva syöttötariffi ja rakennusten energiakorjausten tukiavustukset.

Vapaavuori korosti myös maankäytön ja liikenteen ratkaisujen keskeistä merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Rakentamismääräykset eivät yksin riitä, hän painotti. ”Vaikka rakennus täyttäisi kaikki energiatehokkuusvaatimukset mutta sen sijainti pakottaisi oman auton käyttöön, iso osa ekologisuudesta menisi hukkaan. Kaupungistuminen etenee maapallolla kiivaasti. Se tulee koskettamaan satojen miljoonien ihmisten elämää ja tapoja käyttää energiaa. Nämä ihmiset muuttavat lähivuosina kaupunkeihin, joita ollaan vasta rakentamassa”, ministeri muistutti.

Lisätietoja:

TkT Kaarin Taipale, puh. +358 40 503 4766

COP15-ilmastoneuvotteluiden rinnakkaistapahtuma ”Construction Counts for Climate” on perjantaina 11.12.2009 kello 13 – 15 Kööpenhaminassa Bella Centerin EU-paviljongissa, Schuman-huoneessa. Ympäristöministeriö järjestää tilaisuuden yhteistyössä YK:n ympäristöohjelma UNEPin ja Ranskan energia- ja ympäristökeskus ADEMEn kanssa.

11.12.2009