takaisin

Keski-Suomen ympäristökeskus on 10.12.2009 myöntänyt L&T Biowatti Oy:n biopolttoaineterminaalille ympäristöluvan. Toiminta sijoittuu Jämsän Kurranvuoren alueelle Vainio-nimiselle tilalle. Terminaalissa varastoidaan ja murskataan tai haketetaan poltettavaksi soveltuvaa hakkuutähdettä, kantoja, runkopuuta, peltoenergiaa, teollisuudesta ja rakennustyömailta tulevaa puuta, puusivutuotteita (sahanpuru, kuori) sekä jyrsin- ja palaturvetta enintään 60 000 tonnia vuodessa.

Puumateriaalin varastointi ja polttoaineiden valmistus tapahtuvat asfaltoidulla kentällä. Haketus ja murskaus tapahtuvat pääasiassa talvikauden aikana. Haketusta ja murskausta voidaan luvan mukaisesti tehdä maanantaista perjantaihin klo 7.00 - 22.00 ja lauantaisin klo 7.00 - 18.00. Arkipyhinä toiminta on kielletty. Kuormia voidaan purkaa ja lastata muinakin aikoina.

Ympäristöluvassa on annettu määräyksiä muun muassa puuhakkeen laadun seurannasta, roskaantumisen estämisestä, jätehuollosta, polttonesteiden varastoinnista, hulevesien esikäsittelystä sekä melu- ja pölyhaitan torjunnasta. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa vaatia melumittauksia. Toiminnasta raportoidaan vuosittain ympäristökeskukseen.

Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi, mutta sen lupaehdot tarkistetaan vuoden 2019 loppuun mennessä jätettävän hakemuksen perusteella.

Lisätietoja:

Tarkastaja Petteri Ahonen, puh. 040 822 7181

11.12.2009