takaisin

EU:n liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto kokoontui Brysselissä 7.12.2009. Ministerit saivat valmiiksi kolme direktiiviä käsittävän energiatehokkuuspaketin. Direktiivien valmistelusta vastaavat Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö. Suomea kokouksessa edusti elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen.

Energiatehokkuuspaketti sisältää kaksi direktiiviehdotusta – direktiivin rakennusten energiatehokkuudesta ja energiamerkinnöistä sekä asetuksen autorenkaiden polttoainetehokkuudesta. Paketista oli jo saavutettu sopu komission, Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston välisissä trilogeissa.

– Rakennusten osuus energiankulutuksesta EU:ssa ja Suomessa on 40 % eikä ilmastotavoitteita saavuteta ilman rakennusten energiatehokkuuden huomattavaa parantamista. EU:n tavoite on matalaenergiarakentaminen, johon suuntaan Suomi on jo siirtymässä vuonna 2010 tiukentuvilla rakentamismääräyksillä ja edelleen vuonna 2012 tehtävällä määräysten uudistuksella, totesi rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä vastaava asuntoministeri Jan Vapaavuori.

Ministeri Vapaavuoren mukaan uusittu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi edellyttää energiatehokkuusvaatimuksia myös korjausrakentamiseen.

– Se tulee olemaan haaste sekä kansalliselle lainsäädännölle että koko rakennusalalle, mutta samalla erinomaisen tärkeää, kun otetaan huomioon kuinka suuri energiasäästöpotentiaali olemassa olevaan rakennuskantaan sisältyy, jatkoi ministeri Vapaavuori.

Direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta edellyttää kansallisten energiatehokkuusvaatimusten asettamista uudis- ja korjausrakentamiseen. Uusittu direktiivi täsmentää myös energiatodistuksiin liittyviä menettelyjä ja lisää todistusten painoarvoa.  

Direktiivi energiamerkinnöistä on puitedirektiivi, jonka nojalla komissio voi antaa laitekohtaisia direktiivejä kotitalouslaitteiden energiamerkinnästä. Energiamerkintöjen tarkoituksena on ohjata kuluttajia valitsemaan energiatehokkaita kylmäsäilytyslaitteita, pesukoneita, kuivausrumpuja, lamppuja, uuneja ja ilmastointilaitteita.

Neuvoston ja parlamentin asetuksen renkaiden polttoainetaloudellisuudesta mukaan auton renkaita myytäessä niistä tulee antaa renkaiden polttoainetaloudellisuutta ja vierintämeluominaisuutta kuvaavaa tietoa.

Lisätiedot

ylitarkastaja Maria Kekki, työ ja elinkeinoministeriö, puh. 050 434 4924, etunimi.sukunimi@tem.fi
yli-insinööri Maarit Haakana, ympäristöministeriö, puh. 050 594 0167, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

9.12.2009