takaisin

Teknologiakeskus Oy Merinova Ab ja Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK ovat 
yhteistyökumppaneineen luoneet Vaasan seudun energiaklusteria
esittelevän portaalin www.energyvaasa.fi 

Energyvaasa.fi -portaalin kautta löytyy kolmella kielellä (suomi, ruotsi, 
englanti) tietoa energiateknologian alalla toimivista Vaasan seudun 
yrityksistä, niitä palvelevista organisaatioista sekä alalle osaajia 
kouluttavista korkeakouluista ja oppilaitoksista. Portaali tarjoaa myös 
tuoreinta faktatietoa seudun energiaklusterista ja alan tapahtumista.

Portaali on jatkoa alueen energiaklusterin yritysten rekrytointityökaluksi 
tehdylle EnergyWorks julkaisulle, jonka sisältöä on hyödynnetty portaalissa. 
Esimerkiksi julkaisua varten kerätty lista alueen energiaklusterin 
yrityksistä otettiin portaalissakin käyttöön. Tähän listaan perustuen 
hankittiin Tilastokeskukselta aineisto, josta tehdyt graafiset esitykset 
löytyvät portaalin sivuilta. 

Portaali pyrkii tarjoamaan alueen energiaklusterista keskitetysti tietoa, 
jota tähän saakka ei ole ollut helposti saatavilla. Portaalista löytyy 
esimerkiksi energiaklusterista tehty perusesitys, joka voidaan ladata omalle 
koneelle. Portaali tuo merkittävän parannuksen Vaasan seudun
energiaklusterin ulkoiseen viestintään.

Portaali rakennettiin Merinovan ja VASEKin yhteishankkeessa, joka 
rahoitettiin Vaasanseudun aluekeskusohjelmasta. Portaalin sisältö koottiin 
työryhmässä, johon kuuluivat Merinovan ja VASEKin lisäksi edustajat 
Pohjanmaan kauppakamarista ja Vaasan energiainstituutista. Työryhmässä
oli mukana myös Pohjanmaan liiton edustaja, jonka avustuksella portaali 
rakennettiin ePohjanmaa-verkkopalvelualustalle. Myös useat energiaklusterin 
yritykset ovat olleet mukana kommentoimassa portaalia.

Vuoden 2010 alussa käynnistyvän KOKO-ohjelman puitteissa energiaklusterin 
viestintää ja nyt julkaistua energyvaasa.fi -portaalia tullaan laajassa 
alueellisessa yhteistyössä kehittämään edelleen.

Lisätietoja
Ulla Kalliokoski, Merinova, ulla.kalliokoski(a)merinova.fi , p. 040 591 2882
Stefan Råback, VASEK, stefan.raback(a)vasek.fi , p. 050 590 2525

27.10.2009