takaisin

Suomen teollisuuden olisi mahdollisuus säästää paljon energiaa tavalla, joka 
maksaisi itsensä takaisin jopa muutamassa vuodessa. Uudella teknologialla ja
automaatiolla energiankulutusta on mahdollisuutta pienentää jopa 70 prosenttia.

Siemensin arvion mukaan vanhojen teollisuusmoottoreiden vaihto
energiansäätömoottoreihin ja taajuusmuuntajiin voi maksaa itsensä takaisin vain
muutamassa vuodessa energian säästönä.

Kiinnostus energiansäästöön onkin lisääntynyt laman myötä ja samalla
teollisuusyritykset ovat aiempaa kiinnostuneita energiansäästömoottoreista ja
taajuusmuuntajista.

- Viimeisen vuoden aikana tilanne on aika radikaalisti muuttunut. Laman mukana
teollisuus on herännyt siihen, että energiansäästö on hyvä myyntiargumentti,
arvioi Siemensin teollisuuden moottoreita ja automaatiota tarjoavan divisioonan
johtaja Janne Öhman.

Teollisuusmoottoreita käytetään hyvin monissa erilaisissa kohteissa. Niitä on
esimerkiksi teollisuuslaitoksissa, vedenpuhdistamoissa, hisseissä ja jopa
teatteritekniikassa.

- Vanhoja moottoreita on vaihdettu hitaasti uusiin, koska ne kestävät pitkään.
Korjaukseen on kyllä löytynyt rahaa, mutta uusinvestointeihin ei välttämättä.
Energiansäästötarpeen vuoksi nyt olisi järkevää ajatella asiaa kokonaan
uudestaan. Uudet moottorit ja taajuusmuuntajat voivat maksaa itsensä takaisin
muutamassa vuodessa, Öhman kertoo.

Jos Suomessa käytössä olevat teollisuusmoottorit vaihdettaisiin energiaa
säästäviin, säästö olisi huikea. Teollisuus kuluttaa yli puolet Suomen
energiasta. Tästä suuri osa menee erilaisten moottoreiden pyörittämiseen.
Maailmassa teollisuuden energiasta 65 prosenttia käytetään moottoreihin.

- Jos kaikki vanhat teollisuusmoottorit vaihdettaisiin energiaa säästäviin ja
käytettäisiin taajuusmuuntajia, energiaa säästyisi ainakin yhden uuden
ydinvoimalan tuotannon verran, arvioi Siemensin
energiansäästömoottoriasiantuntija Heikki Tidenberg.

Tidenbergin mukaan tällä hetkellä uusille moottoreille ja taajuusmuuntajille
löytyy kysyntää erityisesti vanhoista teollisuustiloista ja vesilaitoksilta.

Uusien moottoreiden hyötysuhde on vanhoja parempi, koska niissä käytetään
parempia materiaaleja ja teknologia on kehittynyt. Esimerkiksi korkeatasoisempi
levymateriaali staattorissa ja roottorissa sekä uusi kupariroottoritekniikka,
paremmat laakerit ja optimoidut tuulettimet vähentävät energiankulutusta.

Taajuusmuuttajilla varmistetaan se, että sähkömoottori pyörii tarpeen mukaisella
nopeudella. Sen avulla nopeuden säätö on portaaton. Tämä säästää energiaa.
Siemensin uudet taajuusmuuntajat säästävät energiaa vielä syöttämällä
jarrutusenergian takaisin sähköverkkoon.

Siemens Osakeyhtiö osallistuu kansalliseen energiansäästöviikkoon
5.10.-11.10.2009 aktivoimalla henkilökuntaansa energiansäästöön esimerkiksi
kilpailuilla ja muistuttamalla hyvistä energiansäästötavoista. Lisäksi Siemens
muistuttaa asiakkaitaan viikon aikana energiaa säästävistä teknologioista ja
ratkaisuista.

Lisätietoja:

Janne Öhman
Divisioonan johtaja
Siemens Osakeyhtiö
Industry Automation & Drives Technology Division
050 526 7521
janne.ohman (at) siemens.com

Siemens Suomessa

Siemens on innovatiivisten teknologioiden ja asiantuntijapalveluiden toimittaja,
joka toimii teollisuuden, energian ja terveydenhuollon aloilla. Lisäksi Siemens
on merkittävä IT-palveluiden tuottaja Suomessa ja Baltiassa. Suomessa toimivia
Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Medical Solutions, Siemens Medical
Diagnostics, Oy Osram Ab ja Siemens Financial Services. Siemens Osakeyhtiöllä
on aluekonttorit myös Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Lisäksi Suomessa
toimivat BSH Kodinkoneet Oy ja Nokia Siemens Networks, jotka ovat
50-prosenttisesti Siemensin omistamia yhtiöitä. Siemensin liikevaihto on
Suomessa ja Baltiassa noin 760 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 1600.
Siemens AG:n liikevaihto on 77,3 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin
430 000. Siemens toimii noin 190 maassa. Lisätietoja: www.siemens.fi

11.10.2009