takaisin

Talonrakennustoiminta kohdistuu yhä enemmän matalaenergia-alueille, joihin kaukolämmön vieminen kustannustehokkaasti nykytekniikoilla on haastavaa. Energiateollisuus ry on selvittänyt Suomeen soveltuvia kevennettyjä kaukolämpötekniikoita, joiden avulla kaukolämmön kilpailuasetelmaa erityisesti pientalovaltaisilla alueilla voitaisiin parantaa.

Selvitystyön tuloksena on tunnistettu joukko potentiaalisia ratkaisumalleja sekä hahmoteltu kaukolämmön asemaa suhteessa kilpaileviin lämmitysmuotoihin esimerkkilaskelmien avulla.

Kevennetyistä kaukolämpöratkaisuista on Suomessa toistaiseksi varsin vähän kokemuksia. Monissa suomalaisissa kaukolämpöyhtiöissä käytetään kuitenkin jo monia selvityksessä esille nostettuja tekniikoita ja ratkaisuja, erityisesti silloin, kun kaukolämpöä rakennetaan pientaloalueille.

Rakennettaessa kaukolämpöä matalaenergiaolosuhteissa työkustannusten merkitys korostuu. Yksittäisten teknisten ratkaisujen avulla voidaan jonkin verran vaikuttaa kustannuksiin, mutta suurimmat säästöt saavutetaan hyvällä kokonaisuuden hallinnalla. Tämä kattaa alueen suunnittelun ja optimoinnin jo kaavavaiheessa, työvaiheiden sujuvuuden varmistamisen sekä oikeiden teknisten ratkaisujen toteuttamisen hyvällä mitoituksella ja teknisillä laitteilla.

Kaukolämpötekniikan kehittymisellä pienennetään materiaalien ja laitteiden kustannuksia, mutta säästöjä saavutetaan erityisesti kustannustehokkaampien työmenetelmien ja prosessien myötä. Pientaloalueilla kilpailukyvyn kohentaminen edellyttänee myös pitemmälle standardisoituja laitteita ja työtapoja ja sarjatuotannon lisäämistä.

Kilpailevista lämmitysmuodoista suora sähkölämmitys tarjoaa asiakkaan näkökulmasta alhaiset investointikustannukset ja vaivattoman käytön. Toisaalta pitkällä tähtäimellä esimerkiksi maalämpöpumput tarjoavat vähäisen ostoenergian tarpeen kautta alhaiset energiakulut.

Sopiva yhdistelmä kustannustehokasta lämmöntuotantoa sekä kevennettyä jakelu- ja talotekniikkaa mahdollistaa kaukolämmön kilpailukyvyn suhteessa maalämpöpumppuihin myös matalaenergiaoloissa. Kevennettyjen kaukolämpötekniikoiden avulla voidaan kaukolämmön kustannustehokkuutta oleellisesti parantaa. Yhdessä hinnoittelujärjestelmien kehittämisen kanssa uudet tekniikat mahdollistavat matalaenergia-alueiden taloudellisesti kannattavan liittämisen kaukolämpöön.

Kaukolämmön kilpailukykyä ja markkinapotentiaalia arvioitaessa on huomattava, että kuluttajien lämmitystapavalintoihin vaikuttavat taloudellisten tekijöiden lisäksi yhä enemmän mm. ratkaisun helppokäyttöisyys, toimintavarmuus, kokonaisenergiatehokkuus ja ympäristövaikutukset. Kaukolämpö täyttää kaikki nämä kriteerit erinomaisesti.  

Tutkimusraportti löytyy pdf-tiedostona osoitteesta http://www.energia.fi/fi/kaukolampo/kirjasto/tutkimusraportit.

Lisätietoja:
Asiantuntija Veli-Pekka Sirola, puh. (09) 5305 2303

9.10.2009