takaisin

Energia-alan lähteminen mukaan elinkeinoelämän energiankäytön tehostamissopimukseen on tuottanut tulosta jo ensimmäisenä sopimusvuonna. Sopimusyritysten raportoimien tietojen ja Motivan laatiman yhteenvedon mukaan energiantuotannossa tehdyt ja kartoitetut tehostamistoimet vastaavat 45 000 keskiverto-omakotitalon vuosittaista energiankulutusta.

Säästöpotentiaali kertyy runsaan 400 gigawattitunnin (GWh) sähkönsäästöstä/vuosi ja lähes 500 GWh:n primäärienergian käytön tehostamisesta/vuosi. Toimenpiteiden toteuttaminen on käynnistynyt rivakasti: vuonna 2008 toteutuneita toimia oli lähes kolmannes säästöpotentiaalista.

Energiayritykset ovat innolla lähteneet mukaan uuden sopimuksen toimenpideohjelmiin. Reilusti yli 90 prosenttia sähkön tuotannosta on mukana sopimuksessa. Sähkön- ja kaukolämmön jakelun sekä sähkönmyynnin osaltakin kattavuus lähentelee 90 prosenttia.

Yritykset ovat myös sitoutuneet liittämään energia-asiat energiatehokkuusjärjestelmän mukaisesti yrityksen johtamisjärjestelmiin. Lähes puolet toimipaikoista ilmoitti tehneensä näin ensimmäisen vuoden aikana. Yritykset, joilla ei ole käytössä integroinnin edellyttämää johtamisjärjestelmää, laativat erillisen energiatehokkuuden tehostamissuunnitelman.

Sähkö- ja kaukolämpöyrityksillä on pitkät perinteet asiakkailleen suunnatusta energiatehokkuuden parantamismahdollisuuksien viestinnästä ja neuvonnasta. Sopimukseen liittyneet sähkönmyyjät, sähköverkko- ja kaukolämpöyritykset ovat sitoutuneet edelleen kehittämään näitä energiatehokkuuspalveluita loppukäyttäjille. Tällaisia palveluja ovat muun muassa asiakkaille annettava energiansäästöneuvonta ja asiakkaan energiankäytöstä annettava kulutuspalaute.

Energiateollisuus ry (ET) on sitoutunut elinkeinoelämän energiankäytön tehostamista koskevaan puitesopimukseen vuosille 2008–2016. Laajapohjainen sopimus on jatkoa vuonna 2007 päättyneelle energiansäästösopimukselle.


Lisätietoja:
Johtaja Jari Kostama, puh. 050 301 1870
Asiantuntija Sirpa Leino, puh. puh. 050 548 1128

9.10.2009