takaisin

Hallitus on antanut tänään eduskunnalle esityksen, jolla jatketaan asuinrakennusten korjauksiin myönnettäviä suhdanneavustuksia koskevan lain voimassaoloaikaa vuoden 2010 loppuun saakka.  Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja käsitellään sen yhteydessä. Avustusten myöntämiseen ehdotetaan talousarvioesityksessä 87 miljoonan euron valtuutta. Avustamista esitetään jatkettavaksi korjausrakentamisen elvyttämiseksi ja rakennusalan työllisyyden parantamiseksi. Avustusten työllistäväksi vaikutukseksi arvioidaan noin 11 200 henkilötyövuotta, joista 3 300 olisi uusia työpaikkoja.

Korjausavustusten myöntämistä nykymuodossaan jatkettaisiin maaliskuun 2010 loppuun asti

Nykymuotoisia suhdanneavustuksia voitaisiin myöntää vielä ensi vuoden maaliskuun loppuun saakka. Avustettavat työt tulisi aloittaa viimeistään 31.3.2010 ja toteuttaa viimeistään 31.3.2011. Avustusta myönnettäisiin edelleen 10 prosenttia hyväksyttävistä parannus- tai korjaushankkeen kustannuksista, ellei olisi erityistä syytä myöntää avustusta tätä pienempänä. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) päättää myöhemmin, jatketaanko avustusten hakuaikaa ensi vuoden puolelle.  Jos avustuksia haetaan tänä vuonna runsaasti, jatkamiseen ei välttämättä ole tarvetta.

Energiakorjausavustuksilla vastattaisiin ilmastopoliittisiin haasteisiin

Vuoden 2010 huhtikuun alusta vuoden loppuun asti voitaisiin myöntää avustuksia toimenpiteisiin, joilla parannetaan rakennusten energiatehokkuutta, vähennetään haitallisia päästöjä tai otetaan käyttöön uusiutuvia energialähteitä. Avustettavista toimenpiteistä on tarkoitus säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Toimenpiteiltä edellytettäisiin lisäksi, että ne on aloitettu aikaisintaan 1.4.2010 ja viimeistään 31.12.2010 sekä toteutettu viimeistään 31.12.2011. Arvioitujen parannus- ja korjaustoimenpiteiden kustannusten tulisi myös näissä avustuskohteissa olla vähintään 5 000 euroa.

Avustusta myönnettäisiin 15 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, ellei olisi erityistä syytä myöntää avustusta tätä pienempänä. Tällainen syy voisi olla se, että avustusten myöntämisvaltuus osoittautuisi niukaksi. Valtion talousarvioesityksen mukaan näihin avustuksiin olisi käytettävissä enintään 37 miljoonaa euroa. Tarkoitus on avustaa täysimääräisesti ainakin sellaisia toimia, joilla otettaisiin käyttöön uusiutuvaa energiaa. Tämän jälkeen avustusvaltuus jaettaisiin saman prosenttiosuuden mukaan muille hyväksyttäville hakemuksille. Asiasta on tarkoitus antaa myöhemmin tarkempaa ohjausta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus päättää myöhemmin näiden avustusten valtakunnallisesta hakuajasta, joka päättynee alkusyksystä 2010. Avustukset myöntäisi edelleen asuinrakennuksen sijaintikunta sekä kunnille ja kuntayhtymille Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). 

Lisätietoja

Asuntoneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0400 143 866

1.10.2009