takaisin

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

syöttötariffityöryhmän raportin julkistamistilaisuudessa tiistaina 29.9.2009 klo 12.00

 

– Työryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti valmistellut ehdotuksen tuulivoiman ja biokaasun syöttötariffijärjestelmäksi. Ehdotus täyttää etenkin tuulivoimanosalta kustannustehokkuuden vaatimukset hyvin. Sen ainespuissa on myös markkinaehtoisia elementtejä.

 

 

– Biokaasulle esitetyn syöttötariffin tasossa CHP-bonus lienee käytännössä edellytys kannattavaan tuotantoon.

 

– Työryhmän esityksistä tuulivoiman tavoitellulla rakentamisen määrällä – 2 000 MW:n tehoilla ja 6 TWh:lla sähköä vuoteen 2020 mennessä – tulee olemaan Suomen sähköhuollon kannalta merkittävä rooli. Biokaasun tavoiteltu 0,15 TWh on sähköhuollon kannalta vähäinen määrä. Biokaasun syöttötariffilla onkin sähkön ja lämmön tuotannon lisäksi myös erityinen ympäristöperuste.

 

– Tuulivoimalle esitetty keskimäärin 83,5 euron perustariffi on eurooppalaisessa vertailussa pikemminkin ala- kuin yläkantissa. Uskon kuitenkin työryhmän arvioita, että monen syyn summana tällä tasolla päästään Suomessa liikkeelle. Pidän kannatettavana esitystä korotetun tuen maksamisesta tuulivoimahankkeissa, jotka käynnistyvät ja otetaan käyttöön nopeasti. Tariffin piiriin hyväksytyn liittymistehon rajaaminen 1 MW:n tasoon ansaitsee vielä tarkempaa pohdintaa.

 

– Tuulivoimahankkeiden toteuttamisen kannalta tarvittavien maa-alueiden kaavoitus- ja luvituskysymysten hoitamiseen on nyt saatava uutta vauhtia. Teen parhaani asiassa yhteistyössä ympäristö- ja maa- ja metsätalousministeriöiden kanssa.

 

– Työryhmän esittämä syöttötariffi aiheuttaa sähkönkuluttajalle vain vähäisen lisäkustannuksen. Koko kansantalouden kannalta katsottuna tariffi vähentää CO2-päästöjä ja siten päästökaupparasitetta lähes samalla summalla, minkä se nostaa kustannuksia.

 

– Jo saatuani työryhmän väliraportin pohdiskelin mahdollisuutta jättää energiaintensiivisin tuotanto syöttötariffirasitteen ulkopuolelle. Olen edelleen samaa mieltä. Esitetyistä vaihtoehdoista on nyt löydettävä Suomen tarpeisiin parhaiten sopiva.

 

– Biokaasulle esitetyn syöttötariffin lisäksi työryhmä on keskustellut ja jäänyt erimieliseksi siitä mahdollisuudesta, että maa- ja metsätalousministeriö voisi maksaa syöttötariffin piiriin hyväksytyille biokaasuhankkeille myös investointitukea. Tästä asiasta on käytävä jatkoneuvotteluja.

 

– Työryhmä toteaa, että merialueille rakennettava syöttötariffi vaatii ensin demonstraatiohankkeita ja lähtökohtaisesti korkeamman takuuhinnan, jonka mitoitus pitäisi ratkaista huutokaupalla. Mahdollisissa demo-hankkeissa tulee mielestäni erikseen selvittää se infran ja verkkoon liittymisen lisäkustannus, mitä merelle rakentaminen merkitsisi.

 

– Esitys antaa hyvän pohjan lakiesityksen valmistelutyön loppuun viemiseksi. Tavoitteeni on, että lakiesitys saataisiin voimaan tulevan kevään kuluessa. 

29.9.2009