takaisin

"Vastakkainasettelun aika on ohi myös pientalo- ja kerrostaloasumisen välillä. Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta katsottuna oleellista ei ole kuitenkaan asumismuoto sinänsä. Annetaan siis suomalaisen pientalounelman elää jatkossakin, vaikka sen reunaehdot väistämättä kiristyvät ilmastotalkoiden myötä" korosti asuntoministeri Jan Vapaavuori puheessaan asuntoforumilaisille.

Asuntoministeri Jan Vapaavuoren kuudes AsuntoForum järjestettiin tämän vuoden asuntomessukaupungissa Valkeakoskella. Se pureutui erityisesti pientaloasumisen tulevaisuuteen. Vapaavuori linjasi omassa puheessaan pientaloasumisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän yhteensovittamisen haasteita.

Vapaavuoren mukaan meidän tulee irrottautua kaavamaisesta omakoti vai kerrostalo -ajattelusta ja pohtia tulevan asumisen muotoja laaja-alaisemmin ja luovemmin: "Ilmastonmuutoksen hillintä haastaa meidät rakentamaan tulevaisuuden yhdyskuntia, joissa voidaan yhdistää ihmisten asumistoiveet tinkimättä piiruakaan välttämättömästä – sanoisin jopa pakottavasta - tarpeesta vähentää kasvihuonekaasujen määrää erittäin radikaalisti."

"Asuminen omakotitalossa tai kerrostalossa voi olla ympäristön kuormituksen kannalta yhtä haitatonta tai haitallista. Lopputulokseen vaikuttavat ratkaisevasti rakennuksen teknisistä ominaisuuksista ja asukkaiden elämäntavoista aiheutuvien päästöjen ohella sen sijainti suhteessa yhdyskunnan muihin toimintoihin, ennen kaikkea työpaikkoihin, palveluihin ja vapaa-ajan alueisiin".

"On todennäköistä, että meillä jatkossa yleistyy sekä aidosti kaupunkimainen, urbaani elämäntapa, että toive pientaloasumiseen erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla. Kokonaisvaltaisella erityisesti ilmastovaikutukset huomioon ottavalla suunnittelulla nämä molemmat on mahdollista toteuttaa kestävällä tavalla. Unelma omasta pientalosta elää ja sen tulee antaa elää, mutta varsinkin suurilla kaupunkiseuduilla ja niiden lähiympäristössä se edellyttää jatkossa tiettyjen reunaehtojen selkeämpää ymmärtämistä".

Lisätietoja:

Erityisavustaja Tatu Rauhamäki, ympäristöministeriö,
puh. 050 521 2907, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

6.8.2009