takaisin

 

 – Välttämättömyys muuttaa ilmasto- ja energiapolitiikan suuntaa vaikuttaa ainakin kehittyneissä maissa suuresti lamasta nousun ja laman jälkeisen talouspolitiikan suuntaan. Talouden rakenteita on pakko muuttaa ekologisesti kestävämmiksi, totesi elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen puheenvuorossaan EU:n energia- ja ympäristöministerikokouksessa Åressa. – Erityisesti tämä tarkoittaa energiatehokkuuden ja -säästön radikaalia kohentamista ja uusiutuvan energian osuuden lisäämistä, ministeri sanoi.

 

– Talouden elpymisen seurauksena energian hinnat lähtevät nopeaan nousuun. Parhaiten menestyvät silloin maat, joiden talous on energian käytössä tehokas, ministeri painotti.

 

– Suomen tarkoitus on parantaa omaa energiatehokkuutta sekä monilla lakisääteisillä määräyksillä että erilaisilla energiatehokkuuteen ohjaavilla kannustimilla ja investoinneilla. Elinkeinoelämän ohella nämä tulevat koskemaan myös yksityisiä kansalaisia, kertoi Pekkarinen.

 

– Ekotehokas yhteiskunta käyttää uusiutuvaa energiaa. Juuri nyt kun tarvitaan toimia lamasta nousemiseksi, investoiminen uusiutuvaan energiaan on tärkeää, ministeri linjasi. – Suomessa erityisesti metsäenergian käytön lisääminen on ajankohtaista siksi, että metsäteollisuuden puunkysyntä on edelleen alamaissa, hän jatkoi.

 

Energiaintensiivisen teollisuuden kehittämisestä on ministeri Pekkarisen mukaan huolehdittava. – Sitä ei tehdä pitämällä yllä ekotehotonta tuotantoa vaan asettamalla kilpailijoille vastaavia ekotehokkuusvaatimuksia kauppapolitiikan ja standardien keinoin, ministeri totesi. Ministeri korosti puheenvuorossaan myös innovaatioiden tärkeyttä. – Innovaatiojärjestelmän pitää tukea ekotehokkaan talouden pitkän aikavälin tarpeita. EU:n edelläkävijämarkkina- eli lead-market -aloite on hyvä esimerkki tarvittavista innovaatiokannusteista, hän totesi.

 

Ministeri kertoi lisäksi esimerkin ekotehokkaan talouden edistämisestä paikallistasolla Suomessa. – Viisi suomalaista kuntaa on asettanut tavoitteen hiilineutraalista kunnasta. Mukana toiminnassa on kuntalaisten, paikallisten yritysten sekä tutkijoiden lisäksi joukko yritysjohtajia. Näissä ”laboratoriokunnissa” visioidaan uudenlaisia, paikallisia energialähteitä hyödyntäviä energiavalintoja, parannetaan rakennusten energiatehokkuutta ja kehitetään yritysten kanssa uusia energiapihejä ratkaisuja, jotka luovat uusia kaupallisia tuotteita sekä työpaikkoja, ministeri kertoi.

 

Lisätiedot

ylitarkastaja Maria Kekki, puh. +358 50 434 4924

23.7.2009