takaisin

Tee se itse -kotikatselmus on Motivan vetämän Elvari-yhteistyöhankkeen 
tuottama helppokäyttöinen testi, joka auttaa kansantajuisesti 
pientaloasujan energiankäytön ongelmakohtien kartoituksessa. Testin avulla 
saa käsityksen siitä, mitkä asiat omassa energiankäytössä ovat kunnossa ja 
missä voisi olla parantamisen varaa. Testiin ja katselmuksen tekoon pääsee 
tutustumaan tarkemmin Valkeakosken Asuntomessuilla. 
 
Tee se itse -kotikatselmus on pientalojen asukkaille testin muotoon 
suunniteltu yksinkertainen työkalu, jonka avulla pääsee helposti jyvälle 
siitä, mitkä asiat oman kodin energiatehokkuudessa vaativat 
korjausliikkeitä. Testissä käydään läpi kaikki oleelliset pientalon 
energiankäytön osa-alueet: viihde-elektroniikka, kylmäsäilytyslaitteet, 
saunominen, valaisimet, ikkunat ja ovet, ilmanvaihto, vesi- ja 
lämmitysjärjestelmät. Oman energiankäytön arvioimiseksi tarjotaan lisäksi 
taustatietoa, jonka avulla voi arvioida oman kodin energiankulutusta. 
Katselmuksessa annetaan tavoitekulutusarvot, joihin omassa 
energiankäytössään voi pyrkiä. Mikäli poikkeama tavoitekulutuksesta on 
suuri, on syytä kartoittaa tarkemmin, missä kohdin energiaa virtaa 
harakoille. 
 
- Kotitalouksien energiankulutuksen rakenne on kymmenen vuoden aikana 
muuttunut paljon, kertoo Motivan asiantuntija Antti Kokkonen. - Tieto 
siitä, millaisilla asioilla energiankäyttöään voi tehostaa, kannattaa 
päivittää 2000-luvulle. Kun aiemmin kylmälaitteet lohkaisivat suuren osan 
kotitaloussähköstä, on nykyisin etenkin valaistus ja viihde-elektroniikka 
kasvattanut osuuttaan merkittävästi. Käyttötottumuksiaan viilaamalla voi 
energiankulutukseensa vaikuttaa yllättävän paljon, Kokkonen jatkaa.  
 
Tee se itse -kotikatselmuksen tekeminen onnistuu aloittelevaltakin 
kiinteistöasiantuntijalta, ja sen tekemiseen saa neuvontaa ja tarkennuksia 
Valkeakosken Asuntomessuilta. Motivan asiantuntijat kiertävät 
asuntomessujen taloissa esittelemässä katselmuksen teon periaatteita. 
Vaikka testi on suunniteltu nimenomaan sähkölämmitteisille pientaloille, se 
sopii mainiosti myös muihin lämmitysmuotoihin. 
 
- Elvari-hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja, Pekka Salomaa 
Energiateollisuus ry:stä kertoo, että Elvari tähtää sellaisten  
säästökeinojen löytämiseen, joilla päästään yleisesti 9 prosentin 
lämmitysenergian säästöön. Salomaa kertoo, etteivät kaikki työkalut tähän 
tavoitteeseen pääsemiseen ole vielä tiedossa, mutta usko niiden löytymiseen 
on vahva. – Kun kodin tilannetta katsotaan kunnolla, keinojakin alkaa 
löytyä. Tee se itse –kotikatselmus on hyvä alku. Mietimme myös 
säästötoimien toteutusjärjestystä. Edullisimmat ja helpoimmin toteutettavat 
kannattaa tehdä ennen suuria investointeja.
 
Tee se itse -kotikatselmus on osa Motivan vetämää Elvari-hanketta, jolla 
tehostetaan sähkölämmitteisten pientalojen energiankulutusta. 
Yhteistyöhankkeessa on mukana joukko sähkö- ja talotekniikka-alan 
yrityksiä, joilta saa myös apua energiansäästämiseen liittyvissä 
kysymyksissä. 
 
Tee se itse -kotikatselmus löytyy Motivan verkkopalvelusta, 
www.motiva.fi/julkaisut

Laitteiden energiatehokkuutta voi vertailla verkkopalvelussa www.topten-suomi.fi.  
 
Lisätietoja:

Antti Kokkonen, asiantuntija, Motiva Oy
Puh. 0424 281 243,
antti.kokkonen (at) motiva.fi

Pekka Salomaa, Elvari-hankkeen johtoryhmän 
puheenjohtaja, Energiateollisuus ry
Puh. +358 500 324 486
pekka.salomaa (at) energia.fi
 
Elvari on Motivan koordinoima ohjelma, jolla tehostetaan sähkölämmitteisten 
pientalojen energiankäyttöä. Elvarissa on mukana paikallisia sähköyhtiöitä 
ja talotekniikka-alan yrityksiä. 

Lisätietoja: 

www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/nain_saastat_energiaa/sahkolammityksen_tehostamisohjelma_elvari
 

9.7.2009