takaisin

Kaikkien energiayhtiöiden on jatkossa annettava asiakkailleen palautetietoa ja energiansäästöneuvoja. Sähkön, kaukolämmön ja maakaasun laskutuksen pitää lisäksi perustua nykyistä useammin todettuun kulutukseen eli asiakkaiden saamien arviolaskujen osuus vähenee. Säännökset sisältyvät lakiesitykseen energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista. Hallitus päätti lakiesityksen sisällöstä torstaina 25. kesäkuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

 

- Jotta energian loppukulutuksen kasvu saadaan taittumaan ja kääntymään laskuun, on energian käyttäjät saatava tehostamaan energiankäyttöään ja säästämään energiaa. Tätä varten he tarvitsevat luotettavaa tietoa omasta energian- kulutuksestaan ja mahdollisuuksistaan säästää energiaa, elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen muistuttaa.

 

- Kannustimeksi tarvitaan riittävän usein tehtyä, mittarin luentaan perustuvaa laskutusta ja kuluttajan energiankäytöstä annettua palaute- ja vertailutietoa. Näin energiankäyttäjillä on mahdollisuus tietää käyttämänsä energian määrä sekä ryhtyä pohtimaan ja myös toteuttamaan energiansäästötoimia, huomauttaa Pekkarinen.

 

Lakiesityksen mukaan sähkön, kaukolämmön ja maakaasun laskutuksen pitää vuodesta 2014 alkaen perustua vähintään kolme kertaa vuodessa todettuun mittaukseen. Energiayhtiön on lisäksi vuosittain toimitettava asiakkailleen raportti, josta hän saa tietoa omasta energiankäytöstään verrattuna aikaisempaan kulutukseensa muihin vastaaviin kuluttajiin.

 

Nyt annetun lakiesityksen mukaan liikenne- ja lämmityspolttoaineiden myyjien on annettava kuitissa, laskussa tai muulla sopivalla tavalla polttoaineen loppukäyttäjälle neuvoja energiansäästöstä sekä sellaisten tahojen yhteystietoja, joilta saa lisää neuvontaa energiatehokkuudesta.

 

Hallitus suunnittelee uusia energiansäästötoimia

 

Hallitus on valmistelemassa uusia energiansäästötoimia kesäkuun alussa mietintönsä luovuttaneen energiatehokkuustoimikunnan ehdotusten pohjalta. Valmistelun yksi kokonaisuus on kotitalouksien ja muiden energiankuluttajien neuvonta ja opastus energian säästäväiseen käyttöön.

 

Jo maaliskuussa 2009 voimaan tullut asetus edellyttää, että sähköntoimittajat ottavat koko maassa käyttöön etäluettavat tuntikulutuksen mittaavat sähkömittarit. Myös kaukolämmön toimittajat ovat enenevässä määrin siirtymässä mittareiden etäluentaan ja tihentämässä todelliseen kulutukseen perustuvaa laskutusväliä.

 

Yritysten energiatehokkuuspalveluja koskevat uudistukset yhdessä jo annettujen sähkön tuntimittausta koskevien säännösten kanssa lisäävät merkittävästi energiankäyttäjien mahdollisuuksia seurata ja ohjata omaa energiankäyttöään kustannus- ja energiansäästöjen toteuttamiseksi.

 

Lisätiedot:

yli-insinööri Pentti Puhakka, TEM, puh. 010 606 4813 ylitarkastaja Heikki Väisänen, TEM, puh. 010 606 4834

25.6.2009