takaisin

Eduskunta hyväksyi kevätistuntokauden viimeisessä täysistunnossaan pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiaselonteon talousvaliokunnan mietinnön mukaisesti. Eduskunnan seuraava täysistunto on 8. päivä syyskuuta.

Eduskunta katsoo ilmasto- ja energiastrategiaa koskevassa kannanotossaan (TaVM 9/2009 - VNS 6/2008), että strategian lähtökohdat ja tavoitteet ovat kannatettavia. Näitä ovat EU:n asettamien velvoitteiden täyttäminen mahdollisimman kustannustehokkaasti, energiaomavaraisuuden lisääminen sekä riittävän ja kohtuuhintaisen sähkönsaannin turvaaminen. Eduskunta katsoo, että ilmastotavoitteiden täyttymisen lisäksi tavoitteet ovat omiaan parantamaan Suomen energiaomava-raisuutta ja huoltovarmuutta. Niillä on myös positiivinen työllisyysvaikutus. Uusiutuvan energian kasvava kysyntä ja energiatehokkuuden lisääminen luovat markkinoita myös uudelle teknologialle ja viennille.

 

18.6.2009