takaisin

Niukkuudesta vahvuudeksi

Ilmastonmuutos on meille haaste, jopa uhka mutta sen hillitseminen tarjoaa meille mahdollisuuden parantaa energiatehokkuutta, vähentää päästöjä ja hyödyntää uusiutuvaa energiaa. Ympäristöteknologian kysyntä kasvaa, markkinoiden muutos on suuri liiketoimintamahdollisuus. Miten voimme saada vähemmästä enemmän ja kääntää ilmastonmuutoksen haasteen suomalaisten yritysten kilpailueduksi? Tämän vuoden INNOSUOMI –teema pyrkii löytämään vastauksia näihin kysymyksiin.

INNOSUOMI vauhdittaa ja nostaa esille

INNOSUOMI haluaa tänä vuonna erityisesti vauhdittaa materiaali- ja energiatehokkuuteen myönteisesti vaikuttavien ja siihen liittyvien innovaatioiden esiin nostamista ja kehittämistä.

Vuoden toimintaan kuuluvat: tasavallan presidentin INNOSUOMI -palkinnot, maakunnalliset ja valtakunnallinen kilpailu, maakunnalliset tapahtumat, varusmiesten INNOINT- keksintökilpailu ja INNOKOULU -ideointitapahtuma, joka on tänä vuonna suunnattu ammatillisille oppilaitoksille ja peruskoulujen 1. ja 2. luokille Kokkolan seudulla ja Ahvenanmaalla.

Tasavallan presidentin INNOSUOMI 09 -palkittavat julkistetaan joulukuussa

INNOSUOMI 09 -kilpailu on käynnistynyt ja kilpailuaika päättyy 30.9.09. Kilpailuun voivat osallistua yritykset, yhteisöt, yksityiset henkilöt. Teeman liittyvien innovaatioiden lisäksi INNOSUOMI -kilpailu on avoin myös muiden alojen innovaatioille.  Kilpailussa jaetaan maakunnalliset palkinnot loka-marraskuussa sekä valtakunnalliset, tasavallan presidentin INNOSUOMI -palkinnot joulukuussa 2009.

Aktiivisiin taustatahoihin tänä vuonna kuuluu laaja joukko suomalaisen innovaatiotoiminnan, hallinnon ja elinkeinoelämän vaikuttajia: Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keksintösäätiö, Keskuskauppakamari, Patentti- ja rekisterihallitus, Sitra, Suomen Uusyrityskeskukset, Suomen Yrittäjät, Tekes, TE-keskukset, työ- ja elinkeinoministeriö, WWF ja ympäristöministeriö. Lisäksi mukana ovat maakuntaliitot, Ahvenanmaan teknologiakeskus, oppilaitoksia ja muita innovaatiotoimintaa tukevia organisaatioita.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Timo Suokas
Puhelin: (09) 6939 5308
GSM: 040 772 1733
Sähköposti: timo.suokas@prh.fi

Projektisihteeri Leena Puolimatka
Puhelin: (09) 6939 5239
GSM: 040 546 0125
Sähköposti: leena.puolimatka@prh.fi

www.innosuomi.fi

29.5.2009

4.6.2009