takaisin

Metsäliitto ja Vapo ovat sopineet yhteistyöhankkeesta, jolla valmistellaan biopolttonestetehtaan perustamista Itämeren alueelle. Vaihtoehtoisina paikkoina ovat Kemi, Äänekoski, Etelä-Ruotsin Jönköping sekä Viron Kunda. Näillä paikkakunnilla aloitetaan ympäristövaikutusten arviointi. Muidenkin sijoituspaikkojen selvittämistä jatketaan.
 
Tulosten pohjalta osapuolet valmistelevat investointipäätöstä, johon on valmiudet aikaisintaan vuoden 2010 aikana. Tehdas käyttää raaka-aineena erilaisia metsäenergiajakeita, turvetta metsäojitetuilta soilta sekä ruokohelpeä. Lopputuotteina ovat synteettiset biopolttonesteet ja -kaasut valmistettuina esimerkiksi kaasutukseen ja Fischer Troppsch -teknologioihin perustuvilla osaprosesseilla.
 
Hankkeessa keskitytään toiminnan liiketaloudellisten edellytysten selvittämiseen. Mikäli investointipäätös tehdään, osapuolet perustavat tasaomisteisen yhtiön jatkamaan valmistelua.
 
Metsäliitolla ja Vapolla! on merkittävät puu- ja turveraaka-ainevarat, joiden kustannustehokasta ja kestävän kehityksen mukaista käyttöä osapuolet haluavat yhdessä lisätä. Suomella on erinomaiset edellytykset olla edelläkävijä ruokahuoltoketjun ulkopuolella oleviin, kotimaisiin raaka-aineisiin perustuvassa biopolttonesteiden liiketoiminnassa.
 
"Synteettiset polttonesteet ovat turpeen käytölle uusi mahdollisuus, jolla voidaan kestävän kehityksen mukaisesti parantaa energiaomavaraisuuttamme", sanoo Vapo Oy:n toimitusjohtaja Matti Hilli.
 
 
Lisätietoja:
- toimitusjohtaja Matti Hilli, Vapo Oy, puh. 040 500 9549
- viestintäjohtaja Reijo Vatanen, Vapo Oy, puh. 040 516 6784

--------------------------------------------------

28.5.2009