takaisin

Suomen ensimmäinen VTT:n määritelmän mukainen passiivitalo on nyt muuttoa vaille
valmis. Vantaan Tikkurilassa sijaitsevan Paroc Passiivitalon rakentamisesta
saadut kokemukset osoittavat, että energiapihi passiivitalo on myös
rakennuskustannuksiltaan edullinen vaihtoehto.

Paroc Passiivitalon rakennuskustannuksia seurattiin tiiviisti koko rakentamisen
ajan. Kohteesta tehtyjen laskelmien mukaan rakentamisen kokonaiskustannukset
jäivät alle budjetoidun ollen vain noin kolme prosenttia määräysten mukaista
taloa korkeammat.  - Lisäkustannukset olivat marginaalisia: ovet, ikkunat ja
normaalia suuremmat eristemäärät vaikuttivat jonkin verran
kokonaiskustannuksiin, mutta toisaalta lämmitysjärjestelmän poisjäänti laski
kokonaiskuluja huomattavasti. Suunnittelukustannukset olivat hieman tavallista
korkeammat, koska kyseessä oli ensimmäinen Suomessa toteutettu passiivitalo.
Suunnittelumallinnus on nyt kuitenkin tehty ja hyödynnettävissä tulevissa
passiivitalokohteissa, toteaa kehityspäällikkö Pekka Haikonen Paroc Oy Ab:sta.
-Rakentaminen osoitti myös, että passiivitalon voi rakentaa ilman
erikoistuotteita. Paksummat seinät eivät vieneet rakennusoikeutta, mutta
mahdollistivat kunnon ikkunalaudat, joista myös naisväki pitää, kertoo talon
tuleva asukas Jorma Vuoritsalo.

Vuoritsalon mukaan passiivitalon rakennusvaiheen työmäärä ei ollut merkittävästi
suurempi perinteiseen taloon verrattuna.  - Suurin ero liittyi lähinnä
rakenteiden liitoskohtien tiivistämiseen, joka oli tehtävä erityisen
huolellisesti jotta talosta tuli tiivis ja energiatehokkuuden kannalta
passiivitalokriteerit täyttävä talo. Tiiveys olikin VTT:n mittauksessa
huippuluokkaa - 0,34. Tavoitetaso oli 0,6 (energiatodistuksen laskennassa tulee
ohjeiden mukaan käyttää tiiveyslukua 4, mikäli muuta ei ole osoitettu).

VTT, joka vastaa passiivitalokonseptin määrittelystä Suomessa, on ollut mukana
Paroc Passiivitalon suunnittelussa ja toteutuksessa alusta lähtien. VTT vastaa
myös kohteen seurannasta ja tulee mittamaan talon energiankulutusta kahden
vuoden ajan.  - Paroc Passiivitalon kulutustietoja kerätään mm. lämmityksen,
lämpimän käyttöveden lämmityksen ja valaistuksen osalta. Samoin huonelämpötilat
ja kosteus ovat jatkuvassa seurannassa. Mittaustulosten perusteella voidaan
todentaa rakennuksen todellinen energian kulutus. Arviomme on, että vuositasolla
Paroc Passiivitalon lämmitysenergian kulutus tulee olemaan noin 7000 kWh, kun
vastaavan ns. normitalon kulutus olisi noin 35000 - 37000 kWh/v, kertoo VTT:n
erikoistutkija Ilpo Kouhia. - Suunnittelulähtökohtien mukaisesti sisäilman
laadun uskotaan olevan hyvä, asuintilat vedottomia ja lämpöolot tasaisia, Kouhia
jatkaa.

Lisätietoa:
Pekka Haikonen, puh. 040 505 0704, pekka.haikonen (at) paroc.com, (kustannukset ja
rakenteet)
Ilpo Kouhia, puh. 040 557 4386, ilpo.kouhia (at) vtt.fi, (mittausseuranta)
Mia Heiskanen, puh. 040 505 6534, mia.heiskanen (at) trademia.fi, (aineistot)

Passiivitalon määritelmä

VTT:n (Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus) määritelmän mukaan passiivitalo on
rakennus, jonka vuotuinen lämmitysenergiantarve on 15-30 kwh/m2 riippuen
maantieteellisestä sijainnista. Etelä-Suomessa passiivitalon energiankulutus on
keskimäärin 20 kWh/m2/v.

Paroc Passiivitalo on osa Paroc Oy Ab:n Energiaviisas Talo -konseptia, johon
kuuluvat passiivitalojen lisäksi matalaenergiatalot sekä energiaoptimoidut
ratkaisut saneerauskohteisiin. Toinen konseptin mukainen passiivitalo, Paroc
Lupaus (kohde numero 21) esitellään tulevan kesän asuntomessuilla Valkeakoskella

Paroc-konserni on edelläkävijä energiatehokkaiden eristystuotteiden ja
-ratkaisujen valmistajana. Energiatehokkuuden asiantuntijuus ja sitä tukeva
tehokas prosessien hyödyntäminen ovat toimintamme kulmakiviä. PAROC® -tuotteita
ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja
akustointituotteet. Myyntitoimistoja ja edustustoja on 13 maassa Euroopassa ja
tuotteita valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja Puolassa.
Paroc-konsernin omistaa Arcapita Bank B.S.C.(c) yhdessä muiden sijoittajien
kanssa sekä vähemmistöomistajana Parocin henkilöstö. Liikevaihtomme vuonna 2008
oli 446 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin 2 332.

25.5.2009