takaisin

Maailmanlaajuisen laman alettua on vihreän rakentamisen puolestapuhujilla
ollut vaikeuksia vakuuttaa rakennusteollisuutta energiatehokkaan rakentamisen
taloudellisuudesta. Yhdysvalloissa vihreän rakentamisen edelläkävijänä
tunnettu Kalifornian osavaltio ei kuitenkaan ole perääntynyt lausunnoistaan,
joiden mukaan kasvihuonepäästöjen vähentäminen 20 prosentilla vuoteen 2020
mennessä tuo osavaltioon 17 000 lisätyöpaikkaa ja säästää 60 miljardia
dollaria.

"Tämän ajatuksen kun saisi iskostettua myös suomalaiseen
rakennusteollisuuteen", sanoo VTT:n tutkimusjohtaja Matti Kokkala
Kalifornian osavaltion yliopiston Berkeleyn kampuksella.

"Säästöjen ja työpaikkojen lisääntymiseen ei Suomessa hevillä uskota,
varsinkin jos samassa lauseessa puhutaan tuottavuuden parantamisesta ja
energian säästämisestä. Yhdysvalloissa trendeinä ovat LEAN ja LEED. LEAN-
ajattelussa rakentamista katsotaan kokonaisuutena toisin kuin alalla yleensä,
missä jokainen huolehtii vain omasta osuudestaan. Kiinteistöille haetaan
LEED-sertifikaatteja, mutta energiatehokkuuteen kannustavat käytännössä
kustannussäästöjen hakeminen ja pelko energian hinnan noususta", lisää
RAKLI ry:n toimitusjohtaja Jani Saarinen.

Kokkala ja Saarinen olivat osana asuntoministeri Jan Vapaavuoren toukokuista
Yhdysvaltain delegaatiota, joka koostui kotimaisista kiinteistö- ja
rakennusalan järjestöjen, teollisuuden ja tutkimuslaitosten sekä suurimpien
kaupunkien edustajista. Berkeleyn ja Stanfordin yliopistojen alan
asiantuntijoiden lisäksi suomalaiset pääsivät kuulemaan muun muassa vihreään
rakentamiseen erikoistuneen arkkitehtitoimiston sekä sairaalarakennuttajan
ajatuksia.

Koko energiapaketti tärkeä

Vapaavuori halusi Piilaakson vierailun aikana tutustua nimenomaan
paikalliseen osaamiseen vihreän rakentamisen eri osa-alueilla.

"Rakennusten energiatehokkuus, energiankäyttömuodot sekä ihmisten
käyttäytymiseen vaikuttaminen ovat osa sitä kokonaispakettia, joka
tulevaisuuden rakennusprosessissa kiinnostaa. Me voimme myös oppia
amerikkalaisten markkinalähtöisestä ajattelutavasta eli miten tehdä asioita
niin, että ne myyvät", Vapaavuori toteaa.

Esimerkkejä asiakkaihin uppoavasta markkinoinnista saatiin muun muassa
paikallisen energiayhtiön, Pacific Gas and Electric Companyn esitelmässä.
Yhtiö on jo vuosikymmeniä tehnyt yhteistyötä osavaltion päättäjien ja
valvojien kanssa erilaisten energiankulutusta vähentävien säännösten
läpiviemiseksi. Kun asiakas vähentää energiankulutustaan, hänet palkitaan
esimerkiksi verohelpotuksilla tai ostohyvityksillä. Tekesin toimialajohtajan
Reijo Kankaan mukaan on kuitenkin hyvä muistaa, että brändiuskottavuuteen ei
kannata sokeasti luottaa.

"Paikallinen Green Building Counsil on ollut hyvin tehokas markkinoimaan
LEED-sertifikaattia, joka on yksinkertaistettu todistus rakennuksen
ympäristövaikutuksista. Olemme kuitenkin kuulleet useammaltakin taholta,
että LEED ei kerro läheskään koko totuutta. Rakennusvaiheen ja materiaalien
energiatehokkuuden sekä käyttökustannusten sijasta pitäisi huomioida
rakennuksen ympäristövaikutukset koko sen elinkaarella eli käyttää niin
sanottua "Life Cycle Assesment" -mittaria", Kangas sanoo.

Rakennusala voi oppia puolin ja toisin

Vaikka matkan aikana haluttiin nimenomaan kuulla ja oppia amerikkalaisten
osaamisesta, suomalaisdelegaatio oli yhtä mieltä siitä, että amerikkalaiset
pitävät Suomea rakentamisen tiedonhallinnan mallimaana. Yhteistyön
mahdollisuudet alalla ovat erittäin hyvät.

"Helsingin Jätkäsaari ja San Franciscon Treasure Island -projektit ovat hyviä
vertailukohteita ja voimme kumpikin oppia paljon toisiltamme", toteaa Sitran
ohjelmajohtaja Jukka Noponen.

Niin Noponen kuin muutkin Tekesin järjestämän matkan jäsenet toivovat
asiantuntijatapaamisten maiden välillä lisääntyvän tulevaisuudessa. Toisaalta
jos vierailun viimeistä puhujaa, teknologiayritys Ciscon Jörgen Ericssonia on
uskominen, teknologia mahdollistaa jo nyt matkustamisen vähentämisen jopa
70 prosentilla.

"Sitten kun lentoyhtiöt alkavat kaikki ilmoittaa matkalipuissa, kuinka paljon
kyseinen matka tuottaa kasvihuonepäästöjä, alkaa matkustamisesta tulla sen
verran syyllisyyttä lisäävää toimintaa, että moni jää mieluummin kotiin",
VTT:n Kokkala toteaa nauraen.

Lisätietoja:
toimialajohtaja Reijo Kangas, Tekes, puh. 010 60 55892,
reijo.kangas(at)tekes.fi

Teksti: Anne Valta

19.5.2009