takaisin

Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston julkaisema Energiakatsaus-lehti kertoo energia-alan viranomaistoiminnasta ja sen taustoista. Tuoreen numeron 1/2009 uutispalstan aiheita ovat muun muassa sähkönkulutuksen tuntimittaukseen siirtävä asetus, päästökauppalainsäädännön uudistusta valmistelevan työryhmän asettaminen, valmisteilla olevat määräykset, jotka kiristävät sähköä käyttävien laitteiden energiatehokkuusvaatimuksia ja ydinvoimahankkeiden periaatepäätöshakemusten käsittely työ- ja elinkeinoministeriössä.

energiakatsaus 1/2009_150Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston julkaisema Energiakatsaus-lehti kertoo energia-alan viranomaistoiminnasta ja sen taustoista. Tuoreen numeron 1/2009 uutispalstan aiheita ovat muun muassa sähkönkulutuksen tuntimittaukseen siirtävä asetus, päästökauppalainsäädännön uudistusta valmistelevan työryhmän asettaminen, valmisteilla olevat määräykset, jotka kiristävät sähköä käyttävien laitteiden energiatehokkuusvaatimuksia ja ydinvoimahankkeiden periaatepäätöshakemusten käsittely työ- ja elinkeinoministeriössä.

 

EU:n joulukuussa 2008 sopiman ilmasto- ja energiapaketin sisältö avataan jutussa, jonka ovat kirjoittaneet asian valmisteluun TEM:ssä keskeisesti osallistuneet neuvotteleva virkamies Päivi Janka, yli-insinööri Petteri Kuuva, yli-insinööri Timo Ritonummi ja neuvotteleva virkamies Juhani Tirkkonen. 

 

Ylitarkastaja Jatta Jussila tekee yhteenvedon energiatuen käytöstä vuonna 2008. Myönteisiä energiatukipäätöksiä tehtiin 438 kappaletta. TEM jakoi 32 päätöksellä tukea 14,9 miljoonaa euroa lähinnä uuden teknologian ja isompiin hankkeisiin. TE-keskusten 406 päätöstä jakoivat yhteensä 14 miljoonaa euroa tavanomaisen teknologian hankkeisiin ja energiakatselmuksiin.

 

Vuonna 2009 energiatuen myöntövaltuus on 87 miljoonaa euroa eli kolminkertainen vuoteen 2008 verrattuna. Tämä antaa ministeriölle mahdollisuuden vauhdittaa olennaisesti uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden investointihankkeita taloutta ja työllisyyttä edistävällä tavalla.

 

Turpeen huoltovarmuus kahden peräkkäisen huonon turvetuotantovuoden jälkeen on aiheena Huoltovarmuuskeskuksen valmiusasiamies Matti Jauhiaisen artikkelissa. Jutussa käsitellään myös turvetta korvaavien polttoaineiden saatavuutta ja logistiikkaa kartoittanutta kyselyä.

 

Energiakatsauksen tilasto-osiossa Anssi Vuorio Tilastokeskuksesta luo katsauksen Suomen energiatalouteen vuonna 2008. Energian kokonaiskulutus laski viime vuonna lähes 5 % vuoteen 2007 verrattuna. Sähkön kulutus laski 4 % ollen 87 terawattituntia. Myös energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt laskivat 12,5 prosenttia. Vesivoiman ennätysvuosi nosti sen osuuden 23 % koko sähköntuotannosta. Ydinvoiman osuus oli 30 %. Nettotuonti vastasi 15 prosenttia sähkön kokonaiskulutuksesta.

 

Energiakatsaus on työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston julkaisema energia-alan hallinnonalalle ja sidosryhmille suunnattu lehti. Se ilmestyy neljä kertaa vuodessa huhti-, heinä-, loka- ja tammikuussa. Vuonna 2008 lehdestä ilmestyi poikkeuksellisesti vain kaksi numeroa.

 

Energiakatsauksen päätoimittaja on ylijohtaja Taisto Turunen ja toimituspäällikkö ylitarkastaja Hanne Siikavirta. Lehden kirjoittajat ovat työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston virkamiehiä. Lehden tilasto-osion toimittaa Anssi Vuorio Tilastokeskuksesta.

 

Energiakatsaus 1/2009 on verkossa pdf-tiedostona osoitteessa www.tem.fi/energiakatsaus. Painettuna sen voi tilata maksutta sähköpostilla painotalo Suomen Graafisista Palveluista osoitteella aineisto(at)graafisetpalvelut.com.


Lisätiedot:
ylitarkastaja Hanne Siikavirta, TEM, puh. 0101 606 4113


Palaa otsikoihin

16.4.2009