takaisin

 EU:ssa on tänä vuonna tullut jo voimaan kaksi tuotteiden ekologista suunnittelua koskevaa asetusta, joilla vähennetään laitteiden standby- ja off mode -virrankulutusta sekä perusdigisovittimien sähkönkulutusta. Nämä tuotekohtaiset asetukset on annettu ns. ecodesign-puitedirektiivin perusteella. Sen tavoitteena on laitteiden tuotesuunnittelua kehittämällä päästä Euroopassa mittavaan sähkönsäästöön ja energiatehokkuuden paranemisen. Yksittäiset tuotekohtaiset vaatimukset tulevat asetuksina voimaan asteittain lähivuosina.

 

Voimaan tulleen kotitalous- ja toimistolaitteiden valmiustilan (standby) ja off mode -tilan tehonkulutusta koskevan asetuksen mukaan markkinoille saa toimittaa tammikuusta 2010 vain sellaisia laitteita, joiden standby-kulutus on enintään1 tai 2 wattia, toiminnoista riippuen ja off-mode -tilassa enintään 1 W. Tammikuussa 2013 rajat tiukkenevat vielä niin, että standby-kulutus saa olla toiminnoista riippuen enintään 0,5 tai 1 W ja off-mode enintään 0,5 W.

 

Komission asetus kattaa suuren joukon kodinkoneita ja kuluttajaelektroniikkaa sekä ensisijaisesti kotitalouksissa käytettäviä tietotekniikkalaitteita. Koko EU:ssa näiden laitteiden valmiustila kuluttaa tällä hetkellä vuosittain noin 50 terawattituntia sähköä. Uusilla vaatimuksilla tässä sähkönkulutuksessa arvioidaan päästävän 73 % säästöön vuoteen 2020 mennessä.

 

Voimaan tulleen perusdigisovittimia koskevan asetuksen mukaan markkinoille saa toimittaa helmi­kuusta 2010 enää perusdigisovittimia, joiden tehonkulutus on valmiustilassa enintään 1 W ja aktiivisessa toimintatilassa enintään 5 wattia. Helmikuussa 2012 rajat tiukkenevat vielä niin, että valmiustilassa kulutus saa olla enintään 0,5 W ja aktiivisessa toimintatilassa enintään 5 W.

 

Perusdigisovittimia oli EU:ssa vuonna 2008 noin 28 miljoonaa. Niiden määrän arvioidaan nousevan noin 56 miljoonaan kappaleeseen vuoteen 2014 mennessä. Ilman energiatehokkuustoimia niiden yhteenlaskettu vuotuinen sähkönkulutus kasvaisi kuudesta terawattitunnista 14 terawattituntiin.

 

EU:n komissiossa on valmisteluvaiheessa suuri joukko tuoteryhmiä, joita koskevat asetukset annetaan vuosien 2009–2010 aikana. Tänä keväänä tulossa on asetukset ulkoisista virtalähteistä (esim. kännyköiden laturit), palvelusektorin valaistustuotteista (toimisto- ja katuvalaistus) sekä kotitalouslampuista. Näistä säädöksistä on jäsenmaiden edustajista koostuva komission sääntelykomitea jo antanut myönteisen lausunnon ja ne ovat parhaillaan parlamentin ja neuvoston tarkistettavana.

 

Maaliskuun kokouksissaan sääntelykomitea antaa lausuntonsa asetusehdotuksista, jotka koskevat sähkömoottoreita (11.3.), kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteita (13.3.), televisioita (17.3.), astianpesukoneita (30.3.), pyykinpesukoneita (31.3.) ja kiertovesipumppuja (27.3.).

 

Valmisteilla on lisäksi toimenpiteitä, jotka koskevat: käyttövesivaraajia ja lämmityskattiloita, myymälöiden kylmälaitteita, tietokoneita, kuvantamislaitteita, ilmanvaihtotuulettimia, monitoimisia digisovittimia, pyykinkuivauslaitteita, pölynimureita, kotitalouksien valaistustuotteita (heijastinlamput ja valaisimet) ja kiinteitä polttoaineita käyttäviä kattiloita.

 

Lisätiedot

ylitarkastaja Heli Vuori-Karvia, TEM, puh. 010 606 4816 (Suomen edustaja sääntelykomiteassa) teollisuusneuvos Sirkka Vilkamo, TEM, puh. 010 606 4810 yli-insinööri Pekka Kalliomäki, YM, puh. 050 572 6359 (pumput, käyttövesivaraajat, kattilat, ilmanvaihtolaitteet)

6.4.2009