takaisin

Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden, pesukoneiden ja televisioiden tuotesuunnittelua koskevat energiatehokkuusvaatimukset tiukkenevat vaiheittain 1.7.2010 alkaen. EU:n jäsenmaat antoivat tällä viikolla tukensa uudistusesityksille Euroopan komission ecodesign- ja energiamerkintäkomiteassa. Nämä vaatimukset annetaan myöhemmin erillisenä asetuksena, joka perustuu EU:n ns. ecodesign-puitedirektiivin toimeenpanoon.

 

Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden energiatehokkuutta koskevat määräykset tiukentuvat ensimmäisen kerran 1.7.2010, jolloin markkinoille ei enää saisi toimittaa nykyisiin energialuokkiin B-G sijoittuvia laitteita. Heinäkuussa 2012 edes nykyisin luokkaan A sijoittuvia laitteita ei enää saisi toimittaa markkinoille. Heinäkuussa 2014 alussa markkinoille kelpaavien tuotteiden energiatehokkuusindeksi tiukentuisi vielä jonkin verran lisää.

 

Myös pesukoneiden energiatehokkuusvaatimukset tiukkenisivat ensimmäisen kerran 1.7.2010. Tällöin nykyisin luokkiin B-G sijoittuvia laitteita ei enää saisi toimittaa markkinoille. Heinäkuussa 2013 indeksiraja tiukkenisi niin, että kauppoihin saisi toimittaa vain nykyiseen energiatehokkuusluokkaan A+ kuuluvia tai sitä parempia tuotteita.

 

Televisioiden energiatehokkuusvaatimukset tulisivat käyttöön 1.7.2010. Sen jälkeen markkinoille saisi toimittaa vain kulutukseltaan tietyn wattimäärän alittavia laitteita. Esimerkiksi 32-tuuman teräväpiirtotelevisioiden (Full-HD) käytönaikainen tehonkulutus saisi olla enintään 157W. Muiden televisiotyyppien maksimikulutus saisi olla 32-tuumaisten luokassa enintään 142 wattia. Huhtikuun 2012 alusta kaikkien televisioiden käytönaikainen maksimikulutus saisi olla enintään 118 wattia.

 

Edellä mainittujen energiatehokkuusmääräysten toteutumisen jälkeen vuosittainen energiansäästö koko EU:ssa olisi vuoteen 2020 mennessä yhteensä noin 51 terawattituntia vuodessa. Tästä säästöstä 43 TWh tulisi televisioita koskevista määräyksistä, 6 TWh kylmälaitteista ja 2 TWh pesukoneita koskevista määräyksistä.

 

Suurten kotitalouslaitteiden energiamerkinnät uudistuvat – energiamerkki myös televisioille

 

Laitekohtaisten energiatehokkuusvaatimusten lisäksi valmisteilla on direktiivejä, joilla päivitetään kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden, pesukoneiden ja tiskikoneiden energiamerkintöjen luokitus. Tavoitteena on parantaa sähköä käyttävien laitteiden energiatehokkuutta kannustamalla laitevalmistajia tuotekehittelyyn. Samalla kuluttajille annetaan ostopäätösten tueksi luotettavaa ja paremmin vertailtavaa tietoa laitteiden energiankulutuksesta. Myös televisioille tulisi energiamerkki. Muutoksilla pyritään huomattavaan energiansäästöön ja CO2-päästöjen vähentämiseen.

 

Esityksen mukaan laitteiden nykyisen A-G luokituksen yläpuolelle otetaan käyttöön luokat A -20% ja A -40%. Uudet luokat antavat ostajalle täsmällisempää tietoa A-luokan ylittävistä tuotteista – esimerkiksi kodin kylmälaitteissa merkintä A -40% tarkoittaa, että laite kuluttaa sähköä vähintään 40 % vähemmän kuin A-luokan parhaat laitteet. A -40% vastaa nykyisin käytössä olevaa luokkaa A++.

 

Ulkonäöltään uusi energiamerkki erottuu selkeästi nykyisestä. Tämä on välttämätöntä, koska siirtymäkauden ajan kaupassa on voi olla tuotteita, joissa on joko nykyinen tai uusi merkki.

 

Jäsenvaltioilta vihreää valoa myös kiertovesipumppujen vaatimusten tiukentamiselle

 

Komission ecodesign- ja energiamerkintäkomitean kokouksessa 27.3.2009 jäsenmaat antoivat tukensa komission ehdotukselle kiertovesipumppuja koskevaksi asetukseksi.

 

Kiertovesipumpuille asetettavia tehokkuusvaatimuksia tiukennettaisiin ehdotuksen mukaan kahdessa vaiheessa vuosina 2013 ja 2015 siten, että markkinoille ei voisi saattaa kuin korkean hyötysuhteen "älykkäitä" kiertovesipumppuja. Asetusehdotus koskee rakennusten lämmitysjärjestelmissä käytettäviä kiertovesipumppuja, joita voidaan myydä erillisinä tai lämmityslaitteen osana.

 

Kiertovesipumppujen tehokkuuden parantamisella on komission laskelmien mukaan saavutettavissa vuoteen 2020 mennessä 23 TWh:n sähkönsäästö vuosittain.

 

Suurin osa Euroopassa käytössä olevasta 140 miljoonasta kiertovesipumpusta ovat käynnissä jatkuvasti vaikka tarvetta ei olisikaan, jos käyttäjä ei ole erikseen kytkenyt pumppua pois käytöstä. Asetusehdotus sallisi myydä vain tehokkaita ja "älykkäitä" kiertovesipumppuja, jotka toimisivat vain tarpeen mukaan ja joiden kierrosnopeutta voidaan säätää tarpeen mukaan.

 

Lisätiedot:

teollisuusneuvos Sirkka Vilkamo, TEM, puh. 010 606 4810 ylitarkastaja Heli Vuori-Karvia, TEM, puh. 050 536 5101 (Suomen edustaja sääntelykomiteassa) yli-insinööri Pekka Kalliomäki, YM, puh. 050 572 6359 (kiertovesipumput)

 

 

Kotitalouslaitteiden energiatehokkuusvaatimukset tiukkenevat – energiamerkki myös televisioille

 

Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden, pesukoneiden ja televisioiden tuotesuunnittelua koskevat energiatehokkuusvaatimukset tiukkenevat vaiheittain 1.7.2010 alkaen. EU:n jäsenmaat antoivat tällä viikolla tukensa uudistusesityksille Euroopan komission ecodesign- ja energiamerkintäkomiteassa. Nämä vaatimukset annetaan myöhemmin erillisenä asetuksena, joka perustuu EU:n ns. ecodesign-puitedirektiivin toimeenpanoon.

 

Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden energiatehokkuutta koskevat määräykset tiukentuvat ensimmäisen kerran 1.7.2010, jolloin markkinoille ei enää saisi toimittaa nykyisiin energialuokkiin B-G sijoittuvia laitteita. Heinäkuussa 2012 edes nykyisin luokkaan A sijoittuvia laitteita ei enää saisi toimittaa markkinoille. Heinäkuussa 2014 alussa markkinoille kelpaavien tuotteiden energiatehokkuusindeksi tiukentuisi vielä jonkin verran lisää.

 

Myös pesukoneiden energiatehokkuusvaatimukset tiukkenisivat ensimmäisen kerran 1.7.2010. Tällöin nykyisin luokkiin B-G sijoittuvia laitteita ei enää saisi toimittaa markkinoille. Heinäkuussa 2013 indeksiraja tiukkenisi niin, että kauppoihin saisi toimittaa vain nykyiseen energiatehokkuusluokkaan A+ kuuluvia tai sitä parempia tuotteita.

 

Televisioiden energiatehokkuusvaatimukset tulisivat käyttöön 1.7.2010. Sen jälkeen markkinoille saisi toimittaa vain kulutukseltaan tietyn wattimäärän alittavia laitteita. Esimerkiksi 32-tuuman teräväpiirtotelevisioiden (Full-HD) käytönaikainen tehonkulutus saisi olla enintään 157W. Muiden televisiotyyppien maksimikulutus saisi olla 32-tuumaisten luokassa enintään 142 wattia. Huhtikuun 2012 alusta kaikkien televisioiden käytönaikainen maksimikulutus saisi olla enintään 118 wattia.

 

Edellä mainittujen energiatehokkuusmääräysten toteutumisen jälkeen vuosittainen energiansäästö koko EU:ssa olisi vuoteen 2020 mennessä yhteensä noin 51 terawattituntia vuodessa. Tästä säästöstä 43 TWh tulisi televisioita koskevista määräyksistä, 6 TWh kylmälaitteista ja 2 TWh pesukoneita koskevista määräyksistä.

 

Suurten kotitalouslaitteiden energiamerkinnät uudistuvat – energiamerkki myös televisioille

 

Laitekohtaisten energiatehokkuusvaatimusten lisäksi valmisteilla on direktiivejä, joilla päivitetään kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden, pesukoneiden ja tiskikoneiden energiamerkintöjen luokitus. Tavoitteena on parantaa sähköä käyttävien laitteiden energiatehokkuutta kannustamalla laitevalmistajia tuotekehittelyyn. Samalla kuluttajille annetaan ostopäätösten tueksi luotettavaa ja paremmin vertailtavaa tietoa laitteiden energiankulutuksesta. Myös televisioille tulisi energiamerkki. Muutoksilla pyritään huomattavaan energiansäästöön ja CO2-päästöjen vähentämiseen.

 

Esityksen mukaan laitteiden nykyisen A-G luokituksen yläpuolelle otetaan käyttöön luokat A -20% ja A -40%. Uudet luokat antavat ostajalle täsmällisempää tietoa A-luokan ylittävistä tuotteista – esimerkiksi kodin kylmälaitteissa merkintä A -40% tarkoittaa, että laite kuluttaa sähköä vähintään 40 % vähemmän kuin A-luokan parhaat laitteet. A -40% vastaa nykyisin käytössä olevaa luokkaa A++.

 

Ulkonäöltään uusi energiamerkki erottuu selkeästi nykyisestä. Tämä on välttämätöntä, koska siirtymäkauden ajan kaupassa on voi olla tuotteita, joissa on joko nykyinen tai uusi merkki.

 

Jäsenvaltioilta vihreää valoa myös kiertovesipumppujen vaatimusten tiukentamiselle

 

Komission ecodesign- ja energiamerkintäkomitean kokouksessa 27.3.2009 jäsenmaat antoivat tukensa komission ehdotukselle kiertovesipumppuja koskevaksi asetukseksi.

 

Kiertovesipumpuille asetettavia tehokkuusvaatimuksia tiukennettaisiin ehdotuksen mukaan kahdessa vaiheessa vuosina 2013 ja 2015 siten, että markkinoille ei voisi saattaa kuin korkean hyötysuhteen "älykkäitä" kiertovesipumppuja. Asetusehdotus koskee rakennusten lämmitysjärjestelmissä käytettäviä kiertovesipumppuja, joita voidaan myydä erillisinä tai lämmityslaitteen osana.

 

Kiertovesipumppujen tehokkuuden parantamisella on komission laskelmien mukaan saavutettavissa vuoteen 2020 mennessä 23 TWh:n sähkönsäästö vuosittain.

 

Suurin osa Euroopassa käytössä olevasta 140 miljoonasta kiertovesipumpusta ovat käynnissä jatkuvasti vaikka tarvetta ei olisikaan, jos käyttäjä ei ole erikseen kytkenyt pumppua pois käytöstä. Asetusehdotus sallisi myydä vain tehokkaita ja "älykkäitä" kiertovesipumppuja, jotka toimisivat vain tarpeen mukaan ja joiden kierrosnopeutta voidaan säätää tarpeen mukaan.

 

Lisätiedot:

teollisuusneuvos Sirkka Vilkamo, TEM, puh. 010 606 4810 ylitarkastaja Heli Vuori-Karvia, TEM, puh. 050 536 5101 (Suomen edustaja sääntelykomiteassa) yli-insinööri Pekka Kalliomäki, YM, puh. 050 572 6359 (kiertovesipumput)

6.4.2009