takaisin

 Uudella menetelmällä vanhoista kerrostaloista voidaan tehdä energiatehokkaita julkisivuremontin yhteydessä. Vanhan kerrostalon saneeraaminen on nyt mahdollista matalaenergiataloksi tai jopa passiivitaloksi.

 

 

 

 

SPU Systems Oy on kehittänyt uuden ratkaisun kerrostalojen energiasaneeraamiseen. Sen avulla kerrostalon seinärakennetta voidaan muuttaa julkisivusaneerauksen yhteydessä siten, että seinän lämmöneristävyys paranee samanpaksuisella rakenteella jopa kaksin- tai kolminkertaiseksi. Koska rakenteiden paksuus ei kasva, energiasaneeraus ei vaadi esimerkiksi kalliita leventämisiä sokkeliin ja räystäsrakenteisiin.

 

U-arvoiltaan, eli lämmöneristävyydeltään, tehokas seinärakenne saadaan aikaan mm. vaihtamalla kerrostalon betonisisäkuoren päällä oleva vanha eriste lämmöneristävyydeltään moninkertaisesti tehokkaampaan polyuretaanieristeeseen.

 

"Usein vanhoissa tiiliverhotuissa kerrostaloissa, kouluissa ja päiväkodeissa kosteus ja sade ovat tunkeutuneet julkisivun läpi kastellen seinän sisällä olevan avohuokoisen eristeen. Kastuneen seinärakenteen eristyskyky voi olla huonontunut jopa alle puoleen alkuperäisestä tasosta, joka sekin on vanhoissa kerrostaloissa erittäin alhainen nykyisiin rakennusmääräyksiin verrattuna. Kehittämämme seinärakenteen ansiosta energiatehokkuus voidaan helposti nostaa uusille rakennuksille asetettujen energianormien tasolle ja samalla ehkäistä homeriskejä korvaamalla kosteutta imevä eristysmateriaali materiaalilla, joka ei ime kosteutta", kertoo SPU Systems Oy:n varatoimitusjohtaja Janne Jormalainen .

 

Energiasaneeraus voidaan tehdä kerrostaloon sen julkisivumateriaalista riippumatta. Uuden menetelmän ansiosta vanhan kerrostalon seinät voidaan muuttaa U-arvoiltaan jopa passiivitalon vaatimusten mukaiseksi.

 

"Passiivi- ja matalaenergiataloissa kysymys on kokonaisuudesta. Kerrostalon saneeraaminen kokonaan passiivi- tai matalaenergiarakennukseksi vaatii seinärakenteiden lisäksi muiden rakenteiden ja laitteiden, kuten ikkunoiden ja ilmanvaidon, muuttamista energiatehokkaammiksi", Jormalainen muistuttaa.

 

SPU Systems on aloittanut jo yhteistyön Suomen Tiilityö Oy:n kanssa uuden energiatehokkaan tiilijulkisivun käyttöönotosta julkisivusaneerauksissa. Ensimmäiset kohteet aloitetaan tämän kevään aikana.

 

Rakennusten lämmityksen arvioidaan aiheuttavan Suomessa yli kolmasosan maan vuosittaisista kasvihuonepäästöistä. Tehokkain tapa vähentää rakennusten kasvihuonepäästöjä on korjata vanhat rakennukset energiatehokkaiksi, sillä rakennuskanta uudistuu hitaasti.

 

Lisätietoja:

SPU Systems Oy, toimitusjohtaja Ilkka Pohjoismäki, p. 0400 731 149 tai ilkka.pohjoismaki@spu.fi

 

SPU Systems Oy, varatoimitusjohtaja Janne Jormalainen, p. 050 556 2032 tai janne.jormalainen@spu.fi

 

SPU Systems Oy

SPU Systems Oy on suomalainen, yksityinen rakennusmateriaalialan yritys, joka toimii Kankaanpäässä. Yrityksen päätuotteet ovat SPU Eristeet ja SPU Elementit. SPU Eristeitä käytetään sekä uudis- että korjausrakentamisessa muun muassa matalaenergia- ja passiivirakennuksissa. Hallirakentamiseen kehitetyt, puurakenteiset SPU Elementit ovat pitkälle esivalmistettuja suurelementtejä, joita käytetään rakennusten katoissa ja seinissä. Vuonna 2007 SPU Systems Oy:n liikevaihto oli 18,4 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 70 henkilöä välittömästi sekä kuljetus- ja asennusalihankinnat mukaan lukien yhteensä yli sata henkilöä. Lisätietoja osoitteessa: spu.fi

Linkit:

http://www.spu.fi

http://www.spu.fi

 

Linkki tiedotteeseen:

12.2.2009