takaisin

 
undefined undefined

 Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetus tulee voimaan 20.1.2009.

Asetuksen muutoksella määritellään enimmäistulorajat avustuksille, joita myönnetään kotitalouksille pientalojen energiakorjauksiin. Näissä avustuksissa käytetään samoja tulorajoja kuin vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen myönnettävissä avustuksissa. Avustusta myönnetään energiatalouden parantamiseen ja energiankäytöstä aiheutuvien päästöjen vähentämiseen, mukaan lukien  uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto. Avustus voi olla enintään 25 prosenttia kustannuksista. Työkustannuksiin avustusta ei kuitenkaan saa.

Kerros- ja rivitalojen energia-avustusten myöntämisperusteet muuttuivat vain vähän. Uutta on, että avustusta saa lämmitysjärjestelmän täydentämiseen ilmalämpöpumpulla. Entisin perustein taas avustetaan energiakatselmuksia, rakennusten ulkovaipan korjaamista sekä toimenpiteitä, jotka liittyvät ilmanvaihtojärjestelmään ja lämmitysjärjestelmään.

Pientalojen avustuksissa ratkaisee, haetaanko avustusta kotitaloudelle vai yhteisölle. Pientaloissa yhteisöille käytetään samoja myöntämisperusteita kuin kerros- ja rivitaloille.

Tulorajoihin korotuksia

Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen parantamiseen tarkoitettujen avustusten enimmäistulorajoja korotetaan 15 prosentilla. Samansuuruinen korotus tehdään myös veteraanitalouksiin sovellettaviin korkeampiin tulorajoihin.

Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksen myöntää joko kunta, jonka alueella korjattava asuinrakennus sijaitsee tai Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). ARA antaa tarkemmat ohjeet hakumenettelystä tai hakuajasta. Asetusmuutos koskee valtion vuoden 2009 talousarviossa tarkoitukseen varattuja määrärahoja.

Asetus perustuu osittain hallituksen asuntopoliittiseen toimenpideohjelmaan.

Lisätietoja

Asuntoneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö
Puh. 0400 143 866, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

15.1.2009