takaisin

Energiatodistus

AJANKOHTAISTA

Kysy energiatodistuksista -neuvontapalvelu on avattu. Puhelinpalvelu on avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 9-12, ja kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse tai verkon kautta. 

Mikä energiatodistus on?

Energiatodistuksen avulla kuluttajat voivat vertailla rakennusten energiatehokkuutta.  

Energiatodistuksessa ilmoitetaan se energiamäärä, joka tarvitaan rakennuksen tarkoitustaan vastaavaan käyttöön. Jotta energiatehokkuuden arviointi ja vertaaminen muihin vastaaviin rakennuksiin olisi mahdollista, energiatehokkuuden perusteella kiinteistölle määritellään energialuokka asteikolla A-G. Vähiten energiaa kuluttaa A-luokan kiinteistö, eniten G-luokan kiinteistö. Kiinteistön lämmitysmuoto ei vaikuta rakennuksen saamaan energialuokkaan.

Energiatehokkuuden parantaminen on ennen kaikkea kiinteistön omistajan etu, sillä mitä vähemmän energiaa kiinteistö kuluttaa, sitä enemmän omistaja säästää.

Milloin energiatodistus on hankittava?

Energiatodistus vaaditaan kaikilta uudisrakennuksilta. Todistuksen antaa pääsuunnittelija.

Vuoden 2009 alusta lähtien todistus vaaditaan myös olemassa olevilta kiinteistöiltä silloin, kun kiinteistö tai sen tiloja myydään tai vuokrataan.

Omakotitaloille ja enintään kuuden asunnon asuinrakennuksille tai asuinrakennusryhmille, jotka ovat valmistuneet ennen lain voimaantuloa (1.1.2008), todistus on vapaaehtoinen. Todistusta ei vaadita myöskään esimerkiksi teollisuusrakennuksille tai vapaa-ajan asunnoille, joita käytetään korkeintaan neljä kuukautta vuodessa.

Energiatodistuksen laatiminen ja voimassaoloaika

Todistus voidaan antaa rakennuslupamenettelyn tai energiakatselmuksen yhteydessä, osana isännöitsijäntodistusta tai erillisenä todistuksena. Erillisen energiatodistuksen antajien pätevyysvaatimuksista säädetään tarkemmin ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen energiatodistuksesta (ks. Muualla palvelussamme - Rakennusten energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö). Pätevyyden toteajiksi on hyväksytty FISE Oy ja Kiinteistöalan koulutussäätiö.

Rakennuslupamenettelyn yhteydessä annettu yli kuuden asunnon asuinrakennuksen sekä liike- tai palvelurakennuksen energiatodistus on voimassa neljä vuotta. Rakennuslupamenettelyn yhteydessä annettu korkeintaan kuuden asunnon asuinrakennuksen energiatodistus, samoin erillinen energiatodistus ja energiakatselmuksen yhteydessä annettu energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta.

Laki ja asetus energiatodistuksesta voimaan 1.1.2008

Laki ja asetus energiatodistuksesta tulivat voimaan 1.1.2008. Ennen lain voimaantuloa valmistuneisiin rakennuksiin lakia sovelletaan vuoden 2009 alusta lähtien.

Energiatodistus pähkinänkuoressa:

Energiatodistus

  • on pakollinen rakennuksille, joille haetaan rakennuslupaa 1.1.2008 jälkeen ja
  • tarvitaan vuoden 2009 alusta lähtien myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.

Energiatodistusta ei vaadita

  • rakennuksille, joiden pinta-ala on enintään 50 m2,
  • vapaa-ajan asunnoille, joita käytetään korkeintaan neljä kuukautta vuodessa,
  • suojelluille rakennuksille,
  • teollisuus- ja korjaamorakennuksille tai
  • kirkoille tai muiden uskonnollisten yhdyskuntien omistamille rakennuksille, joita käytetään vain kokoontumiseen.

Energiatodistus on vapaaehtoinen – mutta suositeltava – ennen lain voimaantuloa valmistuneille omakotitaloille ja enintään kuuden asunnon asuinrakennuksille tai asuinrakennusryhmille.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Klaus Frösén, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, puh. 050 572 6368, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
(Energiatodistusta koskeva lainsäädäntö)

Yli-insinööri Maarit Haakana, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, puh. 050 594 0167, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Rakennusneuvos Erkki Laitinen, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto,  puh. 050 369 6790, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

 

7.1.2009